ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΛΙΞ με την υποστήριξη της UNICEF, του ΔΟΜ και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2019, την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στην Αττική για παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες, στην Αττική.

Το πρόγραμμα ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της ήδη επιτυχημένης παρέμβασής μας με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Ένταξη».

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει μη τυπική εκπαίδευση και ενισχυτική διδασκαλία σε ανήλικους και ενήλικους, πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε να συμβάλει στην ομαλή τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχεται καθημερινή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών ηλικίας 3-17 ετών και υποστήριξη της μελέτης όσων πηγαίνουν στο σχολείο. Κάθε επωφελούμενος/-η παρακολουθεί 2 ώρες μάθημα την ημέρα (10 ώρες την εβδομάδα), οι οποίες υλοποιούνται σε πρωινές ή απογευματινές ώρες. Όλα τα μαθήματα διενεργούνται από έμπειρους πιστοποιημένους στην Ελλάδα παιδαγωγούς, ενώ στηρίζονται και από δασκάλους προερχόμενους από την εθνική κοινότητα των μαθητών, οι οποίοι λειτουργούν ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και διευκολύνουν την κατανόηση του μαθήματος στη μητρική γλώσσα των παιδιών. Όλα τα παραπάνω είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά η Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, κυρία Afshan Khan, η οποία και εντυπωσιάστηκε από το επίπεδο και την ποιότητα του έργου που υλοποιεί η ΕΛΙΞ με την υποστήριξη της UNICEF.

Καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί και η προώθηση της της ψηφιακής γνώσης και της μικτής μάθησης, μέσω της χρήσης tablets και την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών «Akelius».

Στο Πρόγραμμα απασχολούνται δύο κοινωνικοί λειτουργοί, πεδίο παρέμβασης των οποίων αποτελούν τρεις τομείς: η δημόσια εκπαίδευση, η παιδική ευημερία και οι παραπομπές / διασύνδεση προς άλλες υπηρεσίες και φορείς για ζητήματα υγείας, στέγασης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του νέου Προγράμματος οι κοινωνικοί λειτουργοί διαχειρίστηκαν 38 υποθέσεις (14 εκ των οποίων child protection). Παράλληλα, η ψυχολόγος του Προγράμματος παρέχει αφενός ομαδική και προσωπική υποστήριξη στο προσωπικό της ΕΛΙΞ, και αφετέρου παρακολουθεί παιδιά και οικογένειες, ενισχύοντας έτσι το ολιστικό πλαίσιο προσέγγισης της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των μαθητών/τριών μας, κυρίως εντοπίζοντας ευάλωτες περιπτώσεις και παρέχοντας σειρά εξατομικευμένων συναντήσεων με τους/τις ωφελούμενους/ες της ΕΛΙΞ.

Επίσης, 695 παιδιά που φοιτούσαν αυτή την περίοδο στο πρόγραμμα είχαν δικαίωμα εγγραφής στην δημόσια εκπαίδευση από τα οποία, τα 366 παρακολουθούν και το δημόσιο σχολείο (159 κορίτσια και 207 αγόρια).

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών.
 • Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
 • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
 • Μαθήματα θετικών επιστημών σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
 • Μαθήματα καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων ζωής (Life skills).
 • Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γονείς και ενήλικες.

Επιπλέον, η ΕΛΙΞ εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία που ονομάζεται «EDU Lab» και η οποία εστιάζει στην εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών μας μέσα από εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία και παροχή υποστήριξης εντός τάξεων στο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΛΙΞ. Ενεργά μέλη της πρωτοβουλίας αυτής είναι πάνω από 15 εθελοντές και εθελόντριες, οι οποίοι/ες επάνδρωσαν όλα τα Εκπαιδευτικά Κέντρα και συμβάλουν καθοριστικά στην πρόοδο των μαθητών μας, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών τους εξετάσεων.

Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά εξωσχολικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών εκδρομών όπως οι συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού «Ask a Professional». Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΙΞ φιλοξένησε στα τέλη Μάϊου τον καθηγητή και ζωγράφο Πέτρο Ματζάκο, ο οποίος συνομίλησε με νέες και νέους εφήβους για τον συνδυασμό της διδασκαλίας και της τέχνης, τονίζοντας τη σημασία της καλλιέργειας των ταλέντων των παιδιών.

Ακόμη, στις αρχές Απριλίου οι μαθητές και μαθήτριες της ΕΛΙΞ επισκέφθηκαν το φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας, Athens Science Festival, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πως «κάτι αλλάζει» μέσα από πλούσιες σε γνώσεις ξεναγήσεις και διαδραστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, το προσωπικό της ΕΛΙΞ και συνεργαζόμενοι φορείς παρείχαν ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών όπως η ισότητα των δύο φύλων, η υγιεινή, οι πρώτες βοήθειες και τα δικαιώματα του παιδιού.

Σύντομος απολογισμός του προγράμματος για τους μήνες Μάρτιο – Μάϊο 2019:

 • 825 παιδιά ηλικίας 3-17 ετών συνολικά εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα 473 αγόρια και 352 κορίτσια.
 • 156 γονείς, 84 άντρες, 74 γυναίκες.
 • 26 διαφορετικές εθνικότητες και 16 διαφορετικές μητρικές γλώσσες.
 • 3.478 ωριαία μαθήματα (Ελληνικά & Μαθηματικά και Αγγλικά) παρασχέθηκαν συνολικά στα παιδιά και 316 ωριαία μαθήματα στους γονείς.
 • 43 εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανομένων των μεταφραστών), 2 κοινωνικοί λειτουργοί και μία ψυχολόγος στελεχώνουν συνολικά το πρόγραμμα και υποστηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προσωπικού της ΕΛΙΞ, εκπαιδευτικοί του Προγράμματος συμμετείχαν στο Barcamp νεολαίας με τίτλο “Γειά σου Λειψία” - “Τι κάνεις Ευρώπη;” που φιλοξενήθηκε στην Λειψία και διοργανώθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ) της Γερμανίας.

Το Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέλαβε ως αξιόλογη πρακτική στον τομέα Εργασίας με Νέους [Youth Work] στο πεδίο της ένταξης προσφύγων και μεταναστών το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική Μάθηση και Μη Τυπική Εκπαίδευση για παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες, στην Ελλάδα» που υλοποίησε η ΕΛΙΞ από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Φεβρουάριο του 2019.

Στην Αττική το πρόγραμμα υλοποιείται σε 4 εκπαιδευτικά κέντρα: στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων του Ελαιώνα, στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΛΙΞ στην Πατησίων 20, καθώς και σε δυο σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανοιχτά Σχολεία" του Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον συντονισμό του Athens Partnership.

Η ΕΛΙΞ με την υποστήριξη της UNICEF, του ΔΟΜ και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2019, την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος στην Αττική για παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες, στην Αττική.

Το πρόγραμμα ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της ήδη επιτυχημένης παρέμβασής μας με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για Ένταξη» (σύνδεσμος).

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει μη τυπική εκπαίδευση και ενισχυτική διδασκαλία σε ανήλικους και ενήλικους, πρόσφυγες και μετανάστες, ώστε να συμβάλει στην ομαλή τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχεται καθημερινή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών ηλικίας 3-17 ετών και υποστήριξη της μελέτης όσων πηγαίνουν στο σχολείο. Κάθε επωφελούμενος/-η παρακολουθεί 2 ώρες μάθημα την ημέρα (10 ώρες την εβδομάδα), οι οποίες υλοποιούνται σε πρωινές ή απογευματινές ώρες. Όλα τα μαθήματα διενεργούνται από έμπειρους πιστοποιημένους στην Ελλάδα παιδαγωγούς, ενώ στηρίζονται και από δασκάλους προερχόμενους από την εθνική κοινότητα των μαθητών, οι οποίοι λειτουργούν ως πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και διευκολύνουν την κατανόηση του μαθήματος στη μητρική γλώσσα των παιδιών. Όλα τα παραπάνω είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά η Περιφερειακή Διευθύντρια της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, κυρία Afshan Khan, η οποία και εντυπωσιάστηκε από το επίπεδο και την ποιότητα του έργου που υλοποιεί η ΕΛΙΞ με την υποστήριξη της UNICEF.

Καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί και η προώθηση της της ψηφιακής γνώσης και της μικτής μάθησης, μέσω της χρήσης tablets και την πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών «Akelius».

Στο Πρόγραμμα απασχολούνται δύο κοινωνικοί λειτουργοί, πεδίο παρέμβασης των οποίων αποτελούν τρεις τομείς: η δημόσια εκπαίδευση, η παιδική ευημερία και οι παραπομπές / διασύνδεση προς άλλες υπηρεσίες και φορείς για ζητήματα υγείας, στέγασης, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του νέου Προγράμματος οι κοινωνικοί λειτουργοί διαχειρίστηκαν 38 υποθέσεις (14 εκ των οποίων child protection). Παράλληλα, η ψυχολόγος του Προγράμματος παρέχει αφενός ομαδική και προσωπική υποστήριξη στο προσωπικό της ΕΛΙΞ, και αφετέρου παρακολουθεί παιδιά και οικογένειες, ενισχύοντας έτσι το ολιστικό πλαίσιο προσέγγισης της σχολικής και κοινωνικής ένταξης των μαθητών/τριών μας, κυρίως εντοπίζοντας ευάλωτες περιπτώσεις και παρέχοντας σειρά εξατομικευμένων συναντήσεων με τους/τις ωφελούμενους/ες της ΕΛΙΞ.

Επίσης, 695 παιδιά που φοιτούσαν αυτή την περίοδο στο πρόγραμμα είχαν δικαίωμα εγγραφής στην δημόσια εκπαίδευση από τα οποία, τα 366 παρακολουθούν και το δημόσιο σχολείο (159 κορίτσια και 207 αγόρια).

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει:
‐ Μαθήματα προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 3-5 ετών.
‐ Μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
‐ Μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
‐ Μαθήματα θετικών επιστημών σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών.
‐ Μαθήματα καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων ζωής (Life skills).
‐ Μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε γονείς και ενήλικες.

Επιπλέον, η ΕΛΙΞ εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία που ονομάζεται «EDU Lab» και η οποία εστιάζει στην εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών/τριών μας μέσα από εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία και παροχή υποστήριξης εντός τάξεων στο εκπαιδευτικό προσωπικό της ΕΛΙΞ. Ενεργά μέλη της πρωτοβουλίας αυτής είναι πάνω από 15 εθελοντές και εθελόντριες, οι οποίοι/ες επάνδρωσαν όλα τα Εκπαιδευτικά Κέντρα και συμβάλουν καθοριστικά στην πρόοδο των μαθητών μας, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των ενδοσχολικών τους εξετάσεων.

Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά εξωσχολικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών εκδρομών όπως οι συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού «Ask a Professional». Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΙΞ φιλοξένησε στα τέλη Μάϊου τον καθηγητή και ζωγράφο Πέτρο Ματζάκο, ο οποίος συνομίλησε με νέες και νέους εφήβους για τον συνδυασμό της διδασκαλίας και της τέχνης, τονίζοντας τη σημασία της καλλιέργειας των ταλέντων των παιδιών.

Ακόμη, στις αρχές Απριλίου οι μαθητές και μαθήτριες της ΕΛΙΞ επισκέφθηκαν το φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας, Athens Science Festival, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά πως «κάτι αλλάζει» μέσα από πλούσιες σε γνώσεις ξεναγήσεις και διαδραστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, το προσωπικό της ΕΛΙΞ και συνεργαζόμενοι φορείς παρείχαν ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών όπως η ισότητα των δύο φύλων, η υγιεινή, οι πρώτες βοήθειες και τα δικαιώματα του παιδιού.
Σύντομος απολογισμός του προγράμματος για τους μήνες Μάρτιο – Μάϊο 2019:
‐ 825 παιδιά ηλικίας 3-17 ετών συνολικά εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα 473 αγόρια και 352 κορίτσια.
‐ 156 γονείς, 84 άντρες, 74 γυναίκες.
‐ 26 διαφορετικές εθνικότητες και 16 διαφορετικές μητρικές γλώσσες.
‐ 3.478 ωριαία μαθήματα (Ελληνικά & Μαθηματικά και Αγγλικά) παρασχέθηκαν συνολικά στα παιδιά και 316 ωριαία μαθήματα στους γονείς.
‐ 43 εκπαιδευτικοί (συμπεριλαμβανομένων των μεταφραστών), 2 κοινωνικοί λειτουργοί και μία ψυχολόγος στελεχώνουν συνολικά το πρόγραμμα και υποστηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
‐ Στο πλαίσιο της κατάρτισης του προσωπικού της ΕΛΙΞ, εκπαιδευτικοί του Προγράμματος συμμετείχαν στο Barcamp νεολαίας με τίτλο “Γειά σου Λειψία” - “Τι κάνεις Ευρώπη;” που φιλοξενήθηκε στην Λειψία και διοργανώθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ) της Γερμανίας.
‐ Το Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιέλαβε ως αξιόλογη πρακτική στον τομέα Εργασίας με Νέους [Youth Work] στο πεδίο της ένταξης προσφύγων και μεταναστών το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική Μάθηση και Μη Τυπική Εκπαίδευση για παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες, στην Ελλάδα» που υλοποίησε η ΕΛΙΞ από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Φεβρουάριο του 2019.

Στην Αττική το πρόγραμμα υλοποιείται σε 4 εκπαιδευτικά κέντρα: στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων του Ελαιώνα, στο εκπαιδευτικό κέντρο της ΕΛΙΞ στην Πατησίων 20, καθώς και σε δυο σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανοιχτά Σχολεία" του Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον συντονισμό του Athens Partnership.

Σχετικά Άρθρα

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ