Eυ Ζην στις μεγαλύτερες ηλικίες μέσω εθελοντισμού

Αειθαλεία - ευ ζην στις μεγαλύτερες ηλικίες

Το Ευ Ζην και η επιδίωξη της προσωπικής και οικογενειακής ευτυχίας αποτελεί σκοπό του ανθρώπου σε κάθε ηλικία. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρόνων που έχουν περάσει, κανείς συμπολίτης μας δεν είναι και δεν πρέπει να νιώθει ανενεργός ή απορριπτέος. Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην κοινωνική αλλαγή και να λάβουμε ανταποδοτικά οφέλη από αυτήν.

Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του «Αειθαλεία», ενός φιλόδοξου προγράμματος που σκοπεύει στην καθιέρωση της ενεργού γήρανσης ως καλής πρακτικής υγείας και ποιότητας ζωής. Μέσα από την ενεργητική συμμετοχή και τον εθελοντισμό, το Πρόγραμμα προωθεί και αναδεικνύει το Ευ Ζην στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Το «Αειθαλεία» καθιερώνει την ενεργό γήρανση, όχι μόνο μέσα από την ατομική δράση (διαμέσου της άσκησης και της σωστής διατροφής), αλλά κυρίως στη συλλογική της διάσταση, μέσα από δράσεις ομαδικής εθελοντικής προσφοράς. Με αυτό τον τρόπο, το «Αειθαλεία» αναδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία της συλλογικής δράσης, μέσα από την οποία ο Άνθρωπος, ως κοινωνικό ον, ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα και βιώνει χαρά και ψυχική ευφορία.

Συνέχεια Περιγραφής

Παράλληλα, μολονότι η έμφαση δίνεται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, το «Αειθαλεία» είναι ένα ανοικτό πρόγραμμα, το οποίο στο πλαίσιο της συμπερίληψης και της διαγενεακότητας , δεν αποκλείει καμία ηλικιακή ομάδα, επιδιώκοντας μία ενεργητική κοινωνία και προάγοντας τις αξίες της συμμετοχής, της κοινής δράσης, της συνεργασίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επιπλέον, με τη συλλογική δράση δημιουργούμε όλοι μαζί έναν νέο κοινωνικό πόρο που μπορεί να βοηθήσει την Πολιτεία στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Με το «Αειθαλεία» κερδίζουμε όλοι!

Το «Αειθαλεία» είναι ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα, με την ουσιαστική συμβολή των παρακάτω φορέων:

ACTIVE CITIZENS FUND
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

EEA GRANTS (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ)

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, αναγνωρίζοντας το μέγεθος των σημερινών κοινωνικών αναγκών, δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα έκτακτης ανάγκης, όπως και προγράμματα για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

aithaleia by elix all partners

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ