ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΕΡΓΟ

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και μέσα από μία ιδιαίτερη πρωτοβουλία, οι εργαζόμενοι εθελοντές της Kyndryl Hellas S.M.S.A., με τη συμβολή της ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, συνέβαλαν στον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του Δάσους Υμηττού, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στον Καρέα του Δήμου Βύρωνα. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι εθελοντές ενημερώθηκαν για τη ρύπανση, τη φροντίδα και αισθητική του δασικού τοπίου, ενώ επίσης συζήτησαν και για τους τρόπους με τους οποίες οι συνήθειες μας επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον.

Η δράση αποτέλεσε μέρος του σχεδίου "Zero Plastic", το οποίο αποτελεί μία «Πράσινη Συμμαχία» μεταξύ του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), των Δήμων, των Εθελοντικών Ομάδων και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον Υμηττό.

Zero plastic

Επιπρόσθετα και μέσα από τις εργασίες στο πεδίο, οι εθελοντές και εθελόντριες της Kyndryl Hellas εξοικειώθηκαν με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους άξονες και τις προκλήσεις που συναντώνται κατά την προσπάθεια επίτευξης τους. Πιο συγκεκριμένα, η Δράση ολοκληρώθηκε με γνώμονα 6 από τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ:

SDG 3 Καλή Υγεία και Ευημερία. Διασφάλιση μίας ζωής με ελαχιστοποίηση της χρήσης του πλαστικού και της σχετικής ρύπανσης.
SDG 6 Καθαρό νερό και αποχέτευση. Διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του νερού μέσω της ποιότητας των υδατικών πόρων της περιοχής.
SDG 11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Ασφαλείς και βιώσιμες πόλεις μέσα από την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων.
SDG 12 Υπεύθυνη κατανάλωση & παραγωγή. Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του πλαστικού στα οικοσυστήματα, αποφυγή της ρυπογόνου καύσης του.
SDG 13 Δράση για το κλίμα. Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αποτρέπει αύξηση της μέσης θερμοκρασίας.
SDG 15 Ζωή στη στεριά. Μείωση του πλαστικού οδηγεί σε ανάκαμψη των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

sdgs zero plastic

Οι συνολικά είκοσι οκτώ (28) εθελοντές και εθελόντριες που συμμετείχαν στη Δράση, ανάμεσα στους οποίους και οποίες βρίσκονταν φίλοι και μέλη των οικογενειών των εργαζομένων της Kyndryl Hellas, εργάστηκαν εντατικά και για διάστημα τριών ωρών, με τη συμβολή και καθοδήγηση των συντονιστών της ΕΛΙΞ. Συνολικά οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες συγκέντρωσαν πάνω από 25 μεγάλους σάκους γεμάτους με απορρίμματα, καθώς και πολλά διάσπαρτα λάστιχα αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο της εθελοντικής εργασίας, αντιμετώπισαν το πρόβλημα της ρύπανσης του Δάσους Υμηττού στο πραγματικό μέγεθος του, καθαρίζοντας τη γύρω έκταση από απορρίμματα, δίνοντας έτσι σημαντική ανάσα στο δασικό τοπίο της περιοχής του Καρέα. Καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης, οι εθελοντές και εθελόντριες είχαν τις κατάλληλες προμήθειες με νερό, ειδικά γάντια, προσωπικό φαρμακείο και άνετο ρουχισμό, ενώ επίσης υπήρξε αντίστοιχα και υπηρεσία catering.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τις κυρίες Χριστίνα Τσέλλου και Βαρβάρα Δαρζέντα, καθώς επίσης και όλους τους εθελοντές από την Kyndryl Hellas, για τη συμμετοχή τους και την ολοκλήρωση αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής δράσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες επίσης και στον Σύνδεσμο Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), για τη σημαντική συμβολή του και την παροχή τεχνογνωσίας.

Η Δράση υλοποιήθηκε μετά από σύμπραξη της Kyndryl Hellas με την ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας.

zero plastic_announcement
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • zero plastic_announcement
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • 2023-zero-plastic-elix-kyndryl
 • Σχετικά Άρθρα

  Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

  Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
  Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ