ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ

Η ΕΛΙΞ

ΕΡΓΟ

Η ΕΛΙΞ αναζητεί Συντονιστές Πεδίου Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας – WorkCamps για την επίβλεψη της διεξαγωγής, υλοποίησης και επίλυσης θεμάτων λειτουργίας των καλοκαιρινών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας που διοργανώνει στην Αττική την Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο (Νεμέα) και την Δυτική Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία) .

Η ΕΛΙΞ διοργανώνει και φέτος, όπως κάθε χρόνο από το 1987, Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας (μικρής διάρκειας) – WorkCamps στην Ελλάδα, στα οποία εθελοντές από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, προσφέρουν εθελοντική εργασία σε τοπικές κοινωνίες με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση του πολιτισμού και την κοινωνική προσφορά.

Θέση: Συντονιστής Πεδίου
Κωδικός: ELIXWorkcamps-FC
Διάρκεια: από τις αρχές Ιουνίου 2019 έως τα τέλη Ιουλίου 2019
Τοποθεσία: Αττική (Θριάσιο Πεδίου), Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησος (Νεμέα), Δυτική Ελλάδα (Δήμος Θέρμου)

Οι Συντονιστές Πεδίου Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας – WorkCamps θα πρέπει να αναλάβουν, να διαχειριστούν και να φέρουν εις πέρας τα παρακάτω καθήκοντα και ευθύνες:

 • Καθημερινή επίβλεψη της Ομάδας Έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων φιλοξενίας.
 • Συνεχόμενη επικοινωνία, συνεννόηση και συντονισμός με τον Συντονιστή Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας για καθημερινά θέματα υλοποίησης και λειτουργίας του προγράμματος.
 • Επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Δημόσιες αρχές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπική κοινωνία, πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων και λοιπούς ενδιαφερόμενους) κατά την διεξαγωγή των προγραμμάτων.
 • Παραλαβή και προετοιμασία υλικού για την υλοποίηση του προγράμματος (οικοσκευή, φαρμακείο, γραφική ύλη κτλ).
 • Διασφάλιση της συνεχόμενης καταλληλόλητας του χώρου φιλοξενίας, στην οποία θα βρίσκεται η Ομάδας Έργου, όσο αφορά την ασφάλεια, τη διατροφή και τους όρους υγιεινής.
 • Συντονισμό με τους Παιδαγωγούς και τους Ομαδάρχες για την προετοιμασία της εγκατάστασης της κάθε Ομάδας Έργου στο χώρο φιλοξενίας.
 • Υποδοχή και πρώτη ενημέρωση της εκάστοτε Ομάδας Έργου όσο αφορά την περιοχή που βρίσκονται και το έργο που θα κάνουν.
 • Πληροφόρηση Παιδαγωγών και Ομαδαρχών για τα τοπικά μέσα συγκοινωνίας, φαρμακεία, νοσοκομεία κ.α., καθώς και για δυνατότητα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των εθελοντών.
 • Καθημερινή εποπτεία για θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων και επίλυσης κρίσεων.
 • Καθημερινή επαφή με προμηθευτές για αγορές τροφίμων, εργαλείων, υλικών και άλλων προμηθειών.
 • Επίβλεψη τυχόν τεχνικών εργασιών από εξωτερικά συνεργεία και καθοδήγησή τους όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνεχόμενη επίβλεψη, επεξεργασία και επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας συνεργαζόμενων φορέων.
 • Οικονομική διαχείριση και οικονομικός απολογισμός σε συνεργασία με τον Συντονιστή Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας.
 • Αποχαιρετισμός των Ομάδων Εργασίας με την ολοκλήρωση του προγράμματος και ευχαριστίες προς όσους συνέβαλαν στο πρόγραμμα.
 • Τακτοποίηση του υλικού, του χώρου φιλοξενίας και μάζεμα της οικοσκευής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μαζί με τους ομαδάρχες.
 • Σύνταξη και παράδοση εγγράφου αναφοράς/ανατροφοδότησης για τον σύνολο των παρατηρήσεων-ενεργειών και απολογισμού του προγράμματος με την ολοκλήρωσή του.

Απαιτούμενες Ειδικές Ικανότητες και Εμπειρία

 • Προηγούμενη εμπειρία σε οργάνωση, εκτέλεση ή υποστήριξη προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας (Workcamps), Ανταλλαγών Νέων, κατασκηνώσεων ή παρόμοιων προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
 • Ισχυρή ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και προσαρμοστικότητας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και προτεραιότητες
 • Εμπειρία εργασίας με Ομάδα Έργου, κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τον συντονισμό της και την αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Κοινωνική και εξωστρεφής προσωπικότητα
 • Ισχυρή ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξη αλλά και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων με εμπλεκόμενα μέρη.
 • Προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρές προθεσμίες υπό πίεση.
 • Δυνατές οργανωτικές ικανότητες όπως ικανότητα πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα (multitasking) και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα διαχείρισης άγχους, τόσο του/της ιδίου/ας όσο και της υπόλοιπης Ομάδας Εργασίας.
 • Ικανότητα ευελιξίας και ενσυναίσθησης.
 • Δυνατότητα ευελιξίας στο ωράριο εργασίας.
 • Άπταιστη ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και σύνταξης αναφορών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, των προγραμμάτων τους (Internet, Outlook, Word, Excel και PowerPoint), και άλλων προϊόντων τεχνολογίας.
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Επιθυμητές Ειδικές Ικανότητες, Εμπειρίες και Γνώσεις

 • Γνώση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προγραμμάτων και θεμάτων
 • Εθελοντική ή εργασιακή εμπειρία σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Γενικές Ικανότητες για τον ρόλο
Συμπεριφορές και Αξίες στην πράξη:

Ευθύνη:

 • Διατηρεί την ευθύνη για την λήψη αποφάσεων, για την σωστή διαχείριση των πόρων, για την επίτευξη των στόχων της ΕΛΙΞ
 • Κρατάει την ομάδα και τους εταίρους υπόλογους ώστε να εκπληρώνουν τις ευθύνες τους, δίνοντας τους την ελευθερία να παραδίδουν την δουλειά τους με τον καλύτερο τρόπο που κρίνουν εκείνοι κατάλληλο, παρέχοντας ταυτόχρονα τον αναγκαίο χώρο για την βελτίωση των επιδόσεων και την εφαρμογή των κατάλληλων συνεπειών όταν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα.

Φιλοδοξία:

 • Ορίζει φιλόδοξους στόχους για τον εαυτό του/της και την ομάδα του/της, αναλαμβάνει την ευθύνη για την προσωπική τους ανάπτυξη και ενθαρρύνει την ομάδα να κάνει το ίδιο.
 • Ενστερνίζεται το όραμα της ΕΛΙΞ, εμπλέκεται σε αυτό και δίνει κίνητρα στην ομάδα.
 • Έχει μελλοντικό προσανατολισμό, σκέφτεται στρατηγικά και σε παγκόσμια κλίμακα
 • Ευδοκιμεί σε ένα συναρπαστικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας.

Συνεργασία:

 • Δημιουργεί και διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς.
 • Δίνει αξία στην διαφορετικότητα και την βλέπει ως πηγή δύναμης.
 • Είναι προσβάσιμος, καλός ακροατής και εύκολος στην συνεννόηση.

Δημιουργικότητα:

 • Αναπτύσσει και ενθαρρύνει νέες και καινοτόμες λύσεις
 • Είναι πρόθυμος να αναλάβει πρωτοβουλίες

Ακεραιότητα:
Αναπτύσσει και ενθαρρύνει τις ανοικτές διαδικασίες και τη διαφάνεια ενώ παράλληλα διαθέτει υψηλά επίπεδα ακεραιότητας.

Ακούγεται ενδιαφέρον;
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση Google Form, η οποία είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί έγκυρη η εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους (όχι μεγαλύτερο των 4 σελίδων) για την θέση στην ΕΛΙΞ έως την Κυριακή 19 Μαΐου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μαζί με συνοδευτική επιστολή.

Ο κωδικός της προκήρυξης θέσης ELIXWorkcamps-FC και το πλήρες όνομα του αιτούντα πρέπει να αναφέρονται στη γραμμή θέματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ρήτρα αποποίησης ευθύνης: Η παραπάνω περιγραφή θέσης δεν αποτελεί διεξοδικό κατάλογο καθηκόντων, υποχρεώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και υποχρεώσεων της τελικής θέσης εργασίας.

Σε συνέντευξη για την θέση θα κληθούν μόνο επικρατέστεροι υποψήφιοι από την διαδικασία διαλογής βιογραφικών.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει.

Σχετικά Άρθρα

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ