ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΟ

Στις 30 Ιουνίου 2024 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση – All Children in Education (ACE)», μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε από την UNICEF σε συνεργασία με μια σειρά από ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΛΙΞ.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 η ΕΛΙΞ ξεκίνησε να υλοποιεί το πρόγραμμα «Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση» στην Ανοιχτή Δομή Υποδοχής Προσφύγων στον Ελαιώνα και στο Κέντρο Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης στο κέντρο της Αθήνας (Πατησίων 20-22). Τον Νοέμβριο του 2021, η ΕΛΙΞ ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος στην Ανοιχτή Δομή Υποδοχής Προσφύγων στην Κόρινθο, ενώ μετά το κλείσιμο του Ελαιώνα, στη Δομή της Ελευσίνας στην οποία διαβιούν οικογένειες από την Ουκρανία.

Βασικός στόχος του Προγράμματος ήταν να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των παιδιών, προσφύγων και μεταναστών, σχολικής ηλικίας στην τυπική εκπαίδευση, να υποστηρίξει την ομαλή ένταξή τους στη σχολική κοινότητα και να εκμηδενίσει το φαινόμενο της σχολικής διαρροής. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, μια σειρά από μαθήματα και δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν ανάλογα πάντα με τις ανάγκες των παιδιών και το πλαίσιο. Έτσι μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια, βασικός κορμός του προγράμματος αποτέλεσαν τα μαθήματα Ελληνικών και Μαθηματικών, η ενισχυτική διδασκαλία, τα μαθήματα Αγγλικών και οι δραστηριότητες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών). Το πρόγραμμα όμως εμπλουτίστηκε και με άλλες δραστηριότητες και μαθήματα κατά καιρούς, όπως το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα - KidsRights, ο κύκλος εργαστηρίων εργασιακής ετοιμότητας για νέες και νέους 16+, δραστηριότητες στις γλώσσες κληρονομιάς των παιδιών, δραστηριότητες Κοινωνικοσυναισθηματικής Μάθησης (SEL), κύκλος εργαστηρίων αφήγησης παραμυθιού (storytelling), πρότζεκτ πειραμάτων ως μέσου εξοικείωσης με τις επιστήμες, άλλα διαθεματικά πρόζεκτς (γεωγραφίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας), εργαστήρια ζωγραφικής, εκδρομές και επισκέψεις, δράσεις για τον εορτασμό κομβικών διεθνών ημερών (Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης, Διεθνής ημέρα ενάντια στο Ρατσισμό και των φυλετικών διακρίσεων, Διεθνής Ημέρα Μητρικών Γλωσσών) κα.

Παράλληλα, η ΕΛΙΞ υποστήριξε εκπαιδευτικά παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που ζούν την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (2021-2023) και της Δυτικής Αττικής (2022-2023) μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, διανομής σχολικού και εκπαιδευτικού υλικού σε παιδιά αλλά και σε σχολεία και δομές, δια ζώσης και διαδικτυακών εργαστηρίων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού και την πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης.

Δε θα μπορούσε να λείπει από την υποστήριξη των παιδιών η συνεχής και καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού, της Ψυχολόγου και των Team Leaders των κέντρων μας με τα σχολεία των παιδιών και τους Συντονιστές/Συντρονίστριες εκπαίδευσης προσφύγων (του Υπουργείου Παιδείας και...) έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση και η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
Βασικός πυλώνας όμως για την επιτυχία του προγράμματος ήταν και η επικοινωνία με τους γονείς και η υποστήριξή τους. Υποστήριξη που ήρθε μέσα από μαθήματα Ελληνικών, από παραπομπές σε ψυχοκοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, από την παροχή διερμηνείας και μετάφρασης στα σχολεία και όπου άλλού ήταν αναγκαίο, από την επικοινωνία/διαμεσολάβηση με τα σχολεία, μέσα από τις συναντήσεις γονέων -δασκάλων των κέντρων μας ή από ατομικές συναντήσεις με το προσωπικό της ΕΛΙΞ όποτε ήταν απαραίτητο και αναγκαίο, μέσα από το χτίσιμο μια κοινότητας στα κέντρα Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης.

Ένα ακόμα κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος ήταν και η έμφαση στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της συνεχούς υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Κατά τη διάρκεια των 3 χρόνων υλοποίησης του προγράμματος, πραγματοποιηθηκαν συνολικά 5 εκπαιδεύσεις με τίτλο «Κοινότητες Μάθησης» εστιάζοντας πιο συγκεκριμένα στην δημιουργία ενός ασφαλούς, συνεργατικού και πολυδιάστατου χώρου εργασίας αλλά και ενός ασφαλούς χώρου στην τάξη, στην συμπεριληπτική εκπαίδευση και παραδείγματα διδακτικών μεθόδων και στην εμπλοκή/δέσμευση της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είχε επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εργαστήρια γύρω από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τη διαχείριση τάξης, τη διδασκαλία ελληνικής ως Β’/ξένης γλώσσας, τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και τη διαγλωσσικότητα που σχεδίασαν και οι υλοποίησαν οι Εταίροι-φορείς υλοποίησης του προγράμματος (ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, Αρσις, DRC, ΜΕΤΑδραση, SolidarityNow) υπό την καθοδήγηση της UNICEF όπως επίσης και εργαστήρια πάνω στη Πλατφόρμα εκμάθησης ελληνικών και αγγλικών Akelius.

Θεμέλιος λίθος όμως στην υποστήριξη του προσωπικού και εν τέλει και στην υλοποίηση του προγράμματος ήταν και οι καθημερινές μονόωρες ή 2ωρες κάποιες φορές συναντήσεις της εκπαιδευτικής ομάδας του κάθε κέντρου, που υποστηρίζονταν από τις/τους Team Leaders, τον Κοινωνικό Λειτουργό και την Ψυχολόγο, την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης και τη Συντονίστρια του Προγράμματος. Στις συναντήσεις αυτές, οι ομάδες συζητούσαν εκτενώς το πρόγραμμα, το περιέχομενο των μαθημάτων, τις καλές πρακτικές και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και με αυτόν τον τρόπο βελτίωναν καθημερινά την ποιότητα του προγράμματος.

Είμαστε περήφανες και περήφανοι για όλα τα παραπάνω και που κατά την διάρκεια των 3 αυτών ετών:

 • 92 άτομα εργάστηκαν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ACE
 • 1756 παιδιά παρακολούθησαν ή/και υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα στα Κέντρα Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης της ΕΛΙΞ σε Αθήνα, Ελαιώνα, Κόρινθο, Ελευσίνα, Δυτική Αττική και Πελοπόννησο εκ των οποίων:
  • 627 παιδιά παρακολούθησαν μαθήματα στο Κέντρο Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης της Αθήνας (Πατησίων 20-22)
  • 639 παιδιά παρακολούθησαν μαθήματα στα Κέντρο Μελέτης και Δημιουργικής Απασχόλησης εντός των Δομών στον Ελαιώνα, την Κόρινθο και την Ελευσίνα
  • 490 παιδιά που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Πελοποννήσου υποστηρίχθηκαν μέσω εργαστηρίων, διαδικτυακών μαθημάτων και διανομής εκπαιδευτικού και σχολικού υλικού.
   • Τα παιδιά προέρχονταν από 43 διαφορετικές χώρες του κόσμου (Αφγανιστάν, Ουκρανία, Συρία, Αίγυπτος, Σομαλία, Κονγκό, Ιράκ, Πακιστάν, Αλβανία, Ιράν, Μπαγκλαντές, Παλαιστίνη, Μαρόκο, Νιγηρία, Λίβανος, Σιέρρα Λεόνε, Καμερούν, Ερυθραία, Γκάμπια, Κουβέιτ, Αλγερία, Γεωργία, Γουινέα, Ινδία, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Σουδάν, Τουρκία, Ακτή του Ελεφαντοστού, Ινδονησία, Ιορδανία, Αιθιοπία, Κένυα, Μάλι, Ουγκάντα, Κίνα, Τσεχία, Δομινικανή Δημοκρατία, Γκάνα, Λιβερία, Μαυριτανία, Μολδαβία, Υεμένη)
 • Πραγματοποιήθηκαν 692 συναντήσεις με γονείς (ομαδικές και ατομικές).
 • Υποστηρίχθηκαν 18 παιδιά με αναπηρία και 110 παιδιά με μαθησιακές ή/και συναισθηματικές δυσκολίες
 • Πραγματοποιήθηκαν 16636 ώρες μαθημάτων
 • Διαμοιράστηκε εκπαιδευτικό υλικό και σχολικός εξοπλισμός σε 1713 παιδιά

Συνολικά το πρόγραμμα, σε όλη την Ελλάδα υποστήριξε πάνω από 25.000 παιδιά με βάση τα στοιχεία της UNICEF.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια εικόνα αρκετά σημαντική για κάθε πρόγραμμα, δε θα είχαν όμως επιτευχθεί χωρίς τους ανθρώπους που εργάστηκαν στο Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση και τους/τις εθελοντές/ριες που υποστήριξαν το πρόγραμμα, τους ανθρώπους που ήταν παρόντες καθημερινά στα κέντρα μας, έκαναν μάθημα με τα παιδιά, μιλούσαν με γονείς, επικοινωνούσαν με σχολεία και οργανώσεις, τους ανθρώπους που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για το βέλτιστο συμφέρον όλων των παιδιών και τους ευχαριστούμε πολύ όλους/ες μαζί και τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά!

Η ΕΛΙΞ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να υποστήριζει τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, να συνηγορεί για το βέλτιστο συμφέρον τους, να στέκεται δίπλα τους και να είναι συνοδοιπόρος τους στο ταξίδι τους στην εκπαίδευση!

Tο Πρόγραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση», είναι μια πρωτοβουλία της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με σειρά εταίρων, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ELIX bubble big greece ministry migration and asylum 2024 gr UNICEF EL cyan vertical RGB EL ΕΕ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΞ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2
Joy of Presents 1
Korinthos (2)
Korinthos (1)
Korinthos (3)
Korinthos (4)
Korinthos (5)
Certificate Greek (2)
Certificate Greek (1)
Elefsina
Korinthos_ECD
elix-staff-trainings-2022
elix-peloponnisos-support-action (2)
elix-korinthos-xmas-presents-0
Dikaiomata-tou-paidioy-elix-actions-2022
role-experiments-teaching-science-elix
International Language Day (1)
International Language Day (2)
Field Trip
Kids_rights_forum
International Language Day (3)
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΞ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 3
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΞ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1
Η ΕΛΙΞ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2
Η ΕΛΙΞ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 1
WORKSHOP ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
WORKSHOP ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
elix-learning-center-patision-sept
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1
ACE_patisioin_team
ACE_elefsina_team
ACE_cornith_team
School-Year-Start-2023
Lessons
Joy of Presents 2
episkepsi-korinthos
School-Year-Start-3
20240604_Korinthos
 • ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΞ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2
 • Joy of Presents 1
 • Korinthos (2)
 • Korinthos (1)
 • Korinthos (3)
 • Korinthos (4)
 • Korinthos (5)
 • Certificate Greek (2)
 • Certificate Greek (1)
 • Elefsina
 • Korinthos_ECD
 • elix-staff-trainings-2022
 • elix-peloponnisos-support-action (2)
 • elix-korinthos-xmas-presents-0
 • Dikaiomata-tou-paidioy-elix-actions-2022
 • role-experiments-teaching-science-elix
 • International Language Day (1)
 • International Language Day (2)
 • Field Trip
 • Kids_rights_forum
 • International Language Day (3)
 • ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΞ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 3
 • ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΞ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1
 • Η ΕΛΙΞ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 2
 • Η ΕΛΙΞ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 1
 • WORKSHOP ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 • WORKSHOP ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
 • elix-learning-center-patision-sept
 • ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1
 • ACE_patisioin_team
 • ACE_elefsina_team
 • ACE_cornith_team
 • School-Year-Start-2023
 • Lessons
 • Joy of Presents 2
 • episkepsi-korinthos
 • School-Year-Start-3
 • 20240604_Korinthos
 • Σχετικά Άρθρα

  Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

  Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
  Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ