ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την ΕΛΙΞ το Πρόγραμμα «Training Course -Developing Social Inclusion Through European Volunteering (DSITEV)».

30 εργαζόμενοι για τη νεολαία από 9 διαφορετικές χώρες συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσέ η ΕΛΙΞ, κατά τον μήνα Ιούνιο, 01-07.06.2022 . Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει κοινωνικές και εθελοντικές οργανώσεις ώστε να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εθελοντικά έργα, στα οποία να συμπεριλαμβάνονται νέοι με λιγότερες ευκαιρίες. Μέσα από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες αύξησαν τις γνώσεις τους σχετικά με τις βασικές αξίες του Erasmus+, την ευρωπαϊκή ταυτότητα, καθώς και αφενός την ευρωπαϊκή κινητικότητα, και αφετέρου τις δεξιότητες τους σχετικά με τη διαχείριση των συναισθημάτων, τη μη βίαιη επικοινωνία και τη μεθοδολογία της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Παρακάτω αποτυπώνονται τα κύρια μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού προγράμματος, όπως εκφράστηκαν από τους συμμετέχοντες.

 • Οι συμμετέχοντες απέκτησαν βασικές γνώσεις, για τον εθελοντισμό, την εθελοντική εργασία, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, την ένταξη και τον αποκλεισμό στην κοινότητά μας. Ανέπτυξαν νέες προσωπικές ιδέες και επικεντρώθηκαν σε νέες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή, πήραν έμπνευση για συνεργασία. Απέκτησαν νέα εργαλεία για δράση των συμμετεχόντων στις πόλεις τους, επικεντρώθηκαν σε μεθόδους εντοπισμού καταστάσεων αποκλεισμού και αντιμετώπισής τους, μεθόδους υποστήριξης στους στόχους τους, καθώς και στη δημιουργία δεσμών με άλλες οντότητες (συμπεριλαμβανομένων νέων εταίρων που συναντώνται σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο) ως αρχηγοί κατασκήνωσης ή άλλου ρόλου που τους ανατίθενται από την οργάνωσή τους.

 

 • Όσον αφορά τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες, διεύρυναν τεχνικές γνώσεις έτσι ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν και να υποστηρίξουν τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Εμβάθυναν, στην έννοια του ‘καλού’ εθελοντή ο οποίος θα πρέπει να ενεργεί έχοντας κατά νου τον στόχο της ένταξης, στο να δίνουν προσοχή στους άλλους και στο τι συμβαίνει στο περιβάλλον τους και στο περιβάλλον μας. Μέσα από αληθινά case studies κατά την διάρκεια του προγράμματος, αμφισβητήθηκε η προοπτική των υποθέσεων και της ριζωμένης ιδεολογίας του ατόμου. Τέλος, επικεντρώθηκαν στην έννοια και στην αξία της συμπερίληψης.erasmus plus logo 2

Οι 9 εταίροι της ΕΛΙΞ που συμμετείχαν στο έργο:
COCAT (CATALUNYA)
INES-SDA (CZECH REPUBLIC)
RYTMUS (CZECH REPUBLIC)
ALLIANSI (FINLAND)
FECE (BULGARIA)
GRENZENLOS (AUSTRIA)
EGYESEK (HYNGARY)
IBG (GERMANY)
SOLIDARITES JEUNESSES (FRANCE)

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

DSC_0241
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0252
DSC_0253
DSC_0254
DSC_0255
DSC_0260
DSC_0261
DSC_0263
DSC_0265
DSC_0266
DSC_0267
DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0271
DSC_0272
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0280
DSC_0281
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
DSC_0304
DSC_0305
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0316
DSC_0317
DSC_0318
DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
DSC_0323
DSC_0324
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
DSC_0336
DSC_0337
DSC_0338
DSC_0339
DSC_0340
DSC_0341
DSC_0343
DSC_0344
DSC_0345
DSC_0346
DSC_0347
DSC_0348
DSC_0349
DSC_0350
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0355
DSC_0356
DSC_0357
DSC_0358
DSC_0359
DSC_0360
DSC_0361
DSC_0362
DSC_0363
DSC_0364
DSC_0365
DSC_0366
DSC_0367
DSC_0368
DSC_0369
DSC_0370
DSC_0371
DSC_0372
DSC_0373
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0376
DSC_0377
DSC_0378
DSC_0379
DSC_0380
DSC_0381
DSC_0382
DSC_0383
DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
DSC_0387
DSC_0388
DSC_0389
DSC_0390
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0393
DSC_0394
DSC_0395
DSC_0396
DSC_0399
DSC_0400
DSC_0401
DSC_0402
DSC_0403
DSC_0232
DSC_0233
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0237
DSC_0238
DSC_0239
 • DSC_0241
 • DSC_0244
 • DSC_0245
 • DSC_0246
 • DSC_0247
 • DSC_0248
 • DSC_0249
 • DSC_0250
 • DSC_0252
 • DSC_0253
 • DSC_0254
 • DSC_0255
 • DSC_0260
 • DSC_0261
 • DSC_0263
 • DSC_0265
 • DSC_0266
 • DSC_0267
 • DSC_0268
 • DSC_0269
 • DSC_0270
 • DSC_0271
 • DSC_0272
 • DSC_0273
 • DSC_0274
 • DSC_0275
 • DSC_0276
 • DSC_0277
 • DSC_0278
 • DSC_0280
 • DSC_0281
 • DSC_0283
 • DSC_0284
 • DSC_0285
 • DSC_0286
 • DSC_0287
 • DSC_0288
 • DSC_0289
 • DSC_0290
 • DSC_0291
 • DSC_0292
 • DSC_0293
 • DSC_0294
 • DSC_0295
 • DSC_0296
 • DSC_0297
 • DSC_0298
 • DSC_0299
 • DSC_0300
 • DSC_0301
 • DSC_0302
 • DSC_0304
 • DSC_0305
 • DSC_0307
 • DSC_0308
 • DSC_0309
 • DSC_0311
 • DSC_0312
 • DSC_0313
 • DSC_0314
 • DSC_0316
 • DSC_0317
 • DSC_0318
 • DSC_0319
 • DSC_0320
 • DSC_0321
 • DSC_0323
 • DSC_0324
 • DSC_0325
 • DSC_0326
 • DSC_0327
 • DSC_0328
 • DSC_0329
 • DSC_0333
 • DSC_0334
 • DSC_0335
 • DSC_0336
 • DSC_0337
 • DSC_0338
 • DSC_0339
 • DSC_0340
 • DSC_0341
 • DSC_0343
 • DSC_0344
 • DSC_0345
 • DSC_0346
 • DSC_0347
 • DSC_0348
 • DSC_0349
 • DSC_0350
 • DSC_0351
 • DSC_0352
 • DSC_0353
 • DSC_0354
 • DSC_0355
 • DSC_0356
 • DSC_0357
 • DSC_0358
 • DSC_0359
 • DSC_0360
 • DSC_0361
 • DSC_0362
 • DSC_0363
 • DSC_0364
 • DSC_0365
 • DSC_0366
 • DSC_0367
 • DSC_0368
 • DSC_0369
 • DSC_0370
 • DSC_0371
 • DSC_0372
 • DSC_0373
 • DSC_0374
 • DSC_0375
 • DSC_0376
 • DSC_0377
 • DSC_0378
 • DSC_0379
 • DSC_0380
 • DSC_0381
 • DSC_0382
 • DSC_0383
 • DSC_0384
 • DSC_0385
 • DSC_0386
 • DSC_0387
 • DSC_0388
 • DSC_0389
 • DSC_0390
 • DSC_0391
 • DSC_0392
 • DSC_0393
 • DSC_0394
 • DSC_0395
 • DSC_0396
 • DSC_0399
 • DSC_0400
 • DSC_0401
 • DSC_0402
 • DSC_0403
 • DSC_0232
 • DSC_0233
 • DSC_0235
 • DSC_0236
 • DSC_0237
 • DSC_0238
 • DSC_0239
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-2
  wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-3
  wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-4
  wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-5
  wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-6
  wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-7
  wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-8
  wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-9
  wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-1
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-2
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-3
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-4
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-5
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-6
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-7
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-8
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-9
 • wc-italy-IBOIT31-elix-theodoros-2019-1
 • Σχετικά Άρθρα

  Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

  Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
  Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ