1. Υπάρχουν Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για όλες της ηλικίες, ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα. Υπάρχουν προγράμματα για εφήβους (ΤΕΕΝ), για ηλικίες από 18 και πάνω, αλλά και προγράμματα μόνο για μεγαλύτερους (SENIORS), αναλυτικά αναφέρετε σε κάθε πρόγραμμα.

 2. Είναι απαραίτητη η βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (εκτός αν αναφέρεται ότι απαιτείται η γνώση κάποιας άλλης γλώσσας)

 3. Η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας συνδυάζεται με την προσφορά εθελοντικής εργασίας για 6-7 ώρες καθημερινά, εκτός Σαββάτου ή/και Κυριακής. Θα πρέπει να είσαι ενεργό μέλος της ομάδας και να συνεισφέρεις στην εργασία και στο κοινό στόχο. Αν γίνουν κάποιες αλλαγές στο είδος και το πρόγραμμα της δουλειάς που είχε συμφωνηθεί, πρέπει να δείξεις ευελιξία και να ακολουθήσεις το νέο πρόγραμμα, εκτός και αν αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της εθελοντικής προσφοράς.

 4. Οι ομαδάρχες είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό του προγράμματος, την οργάνωση των οικονομικών, τις προμήθειες και την εργασία. Είναι εθελοντές όπως και εσύ

 5. Για τις δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, είναι σημαντικό να συνεργάζεσαι με την υπόλοιπη ομάδα ώστε ο ελεύθερος χρόνος να αξιοποιείται δημιουργικά. Επίσης, καλείσαι να συνεισφέρεις και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα όπως αυτό ορίζεται από την οργάνωση που σε φιλοξενεί με βάση τις ανάγκες της ομάδας.

 6. Πρέπει να ενημερώνεις πάντα τους ομαδάρχες για τυχόν μετακινήσεις σου κατά τον ελεύθερο χρόνο.

 7. Δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση εκτός του χώρου διαμονής της ομάδας.

 8. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν επιτρέπεται να φιλοξενούνται στο χώρο διαμονής άλλα άτομα, που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και δεν ανήκουν στην ομάδα.

 9. Η οργάνωση ΕΛΙΞ δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα, εφόσον αυτές γίνουν από την ξένη οργάνωση ή από την τοπική αρχή που φιλοξενεί το πρόγραμμα.

 10. Ορισμένες οργανώσεις θέτουν κάποιους ιδιαίτερους όρους (λ.χ. απαγορεύεται το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ στο χώρο του προγράμματος), τους οποίους πρέπει να σέβεσαι και να τηρείς.

 11. Στα ελληνικά προγράμματα εθελοντικής εργασίας της ΕΛΙΞ, είσαι ασφαλισμένος/η για ασθένεια και ατύχημα κατά τις ώρες εργασίας. Η οργάνωση δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά σου κατά τον ελεύθερο χρόνο. Στο εξωτερικό, οι όροι ασφάλισης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε χώρες της Ε.Ε., είναι απαραίτητο να έχεις την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης. Για χώρες εκτός Ε.Ε. είσαι υπεύθυνος για την ασφάλισης σου εκτός από την Κορέα, Καναδά και Η.Π.Α. για τις οποίες είσαι ήδη ασφαλισμένος/η από τις εκάστοτε οργανώσεις.

 12. Το ποσό συμμετοχής στα προγράμματα εθελοντικής εργασίας είναι 100€, καταβάλλεται μαζί με την αίτηση και καλύπτει μέρος των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων της οργάνωσης αποστολής. Αν θέλεις να συμμετάσχεις σε περισσότερα προγράμματα εθελοντικής εργασίας την ίδια χρονιά, το ποσό συμμετοχής είναι 80€ για κάθε επιπλέον πρόγραμμα.

 13. Σε ορισμένα προγράμματα εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό, αναφέρεται στην περιγραφή ότι απαιτείται η καταβολή επιπλέον ποσού συμμετοχής (extra fee) στην αντίστοιχη οργάνωση της χώρας. Το ποσό αυτό θα το καταβάλεις στην οργάνωση φιλοξενίας, συνήθως τη μέρα της άφιξής σου, και είναι απαραίτητο για την υποστήριξη και υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

 14. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το φορέα φιλοξενίας και δεν βαρύνουν τον εθελοντή.

 15. Τα έξοδα ταξιδιού (αεροπορικά ή άλλα) καθώς και την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου και βίζας, αν χρειάζεται, τα αναλαμβάνεις εσύ. Επίσης, εσύ αναλαμβάνεις τα έξοδά σου κατά τον ελεύθερο χρόνο.

 16. Το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ακυρώσεις, για οποιοδήποτε λόγο, τη συμμετοχή σου και δεν μεταφέρεται για αίτηση σε άλλο προγραμμα.

 17. Αν δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στα προγράμματα της επιλογής σου, είτε σου επιστρέφεται το ποσό συμμετοχής, είτε είσαι ελεύθερος να κάνεις και άλλες επιλογές προγραμμάτων.

 18. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.


ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συμμετοχή σε ένα Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας καταβάλλεται, μαζί με την αίτηση, το ποσό των 100€ (για προγράμματα στο εξωτερικό) που καλύπτει μέρος των λειτουργικών και διοικητικών εξόδων της οργάνωσης μας. Σε ορισμένα προγράμματα του εξωτερικού, υπάρχει επιπλέον ποσό συμμετοχής, το οποίο συνήθως αναφέρεται στην περιγραφή του προγράμματος και καταβάλλεται στην ξένη οργάνωση για πρόγραμμα στο εξωτερικό. Εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε περισσότερα προγράμματα την ίδια χρονιά, τότε, για κάθε επιπλέον πρόγραμμα, το ποσό συμμετοχής είναι 80 €. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τον φορέα φιλοξενίας. Τα έξοδα ταξιδιού και επιπλέον ασφάλισης (ταξιδιωτική ή ασφάλεια υγείας για το εξωτερικό) καλύπτονται από τους ίδιους τους εθελοντές.

Σημείωση: Το ποσό αυτό σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής σου και εφόσον έχεις γίνει δεκτός σε κάποιο από τα προγράμματα (εσωτερικού ή εξωτερικού) δεν επιστρέφεται και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε αίτηση για άλλο προγραμμα. Εάν ακυρωθεί το πρόγραμμα όπου έχεις γίνει δεκτός και εμείς δεν μπορέσουμε να σου βρούμε θέση σε άλλο πρόγραμμα της αρεσκείας σου, τότε σου επιστρέφεται άμεσα το ποσό συμμετοχής.

 

Tο ποσό συμμετοχής μπορείς:

 1. να το καταβάλεις στο γραφείο μας - Βερανζέρου 15 - Πλατεία Κάνιγγος - Αθήνα

 2. Να το καταθέσεις στον λογαριασμό της ΕΛΙΞ, ΑLPHA ΒΑΝΚ Αριθμός λογαριασμού: 121-00-2002-008336. Όνομα δικαιούχου: ELIX - Conservation Volunteers Greece/ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας. Σημείωση: Πρέπει να κάνεις ονομαστική κατάθεση, για να ξέρουμε ποιος έκανε την κατάθεση. Τυχόν έξοδα μεταφοράς χρημάτων, επιβαρύνουν τον εθελοντή.

 3. να το στείλεις με ταχυδρομική επιταγή, προς: ΕΛΙΞ Βερανζέρου 15, (Πλ. Κάνιγγος) 10677 Αθήνα. Σημείωση: Πρέπει να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου στην επιταγή, ώστε να ξέρουμε ποιος έστειλε τι.

Τονίζουμε, ότι τα στοιχεία σου στην ταχυδρομική επιταγή ή την τραπεζική κατάθεση είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Αιτήσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές:

 1. μέσω από το πρόγραμμα e-vet (αίτηση online), και την χρήση της Μηχανής Αναζήτησης WorkCamp ώστε να βρεις αυτό που σου ταιριάζει

 2. μέσω e-mail (κατέβασε την αίτηση) στα mails:

  1. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για προγράμματα στο Εξωτερικό)

  2. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (για προγράμματα στην Ελλάδα)

 3. στο γραφείο της ΕΛΙΞ - Βερανζέρου 15 - Πλατεία Κάνιγγος - Αθήνα

 4. με fax στο 210 38 14 682
 5. ταχυδρομικώς στο γραφείο μας - Βερανζέρου 15, 10677 - Αθήνα

Σημείωση: Παρακαλούμε να επικοινωνήσεις με το γραφείο μας στο τηλέφωνο 210 38 25 506,για να επιβεβαιώσεις ότι λάβαμε την αίτηση σου και ότι όλα είναι εντάξει. Αφού λάβουμε την αίτηση και σε διάστημα 5-10 εργάσιμων ημερών, θα σε ενημερώσουμε αν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στο πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας της επιλογής σου.