ΈΡΓΟ

Κοινωνικά προγράμματα

Έχοντας ως βασική αποστολή την προώθηση της εθελοντικής προσφοράς με βασικό στόχο την συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά η ΕΛΙΞ τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρώσει της δυνάμεις και με εφόδιο την εμπειρίας της έχει αναπτύξει πλήθος δράσεων που προσπαθούν να δώσουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα και να αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Έχει αναπτύξει προγράμματα που έχουν ως ομάδα στόχο κυρίως τα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειές τους, που κατοικούν στην Ελλάδα αλλά παιδιά και νέους που βρέθηκαν στην χώρα μας εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης.

Επιπλέον με προγράμματα επανακατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στηρίζει ανέργους και νέους πτυχιούχους.


 • Δικαιώματα στη Γλώσσα μας - ΔίΓλωσμα

  Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στις γλώσσες μας – πρώτες, δεύτερες, ξένες, μητρικές, κληρονομιάς, σπιτιού, σχολείου, ψηφιακές, φωτογραφικές, προφορικές, γραπτές, χρωματικές, μουσικές, παραγλωσσικές, εξωγλωσσικές ...

  Σκοπός του προγράμματος “Δικαιώματα στη Γλώσσα μας (ΔίΓλωσμα)” είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και της ενεργού συμμετοχής παιδιών 12-18 χρόνων που αντιμετωπίζουν εκτοπισμό ή/και κοινωνικό/εκπαιδευτικό αποκλεισμό σε προγράμματα Εκπαίδευσης στη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη/Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα δικαιώματα (EDC/HRE). Αξιοποιώντας μεθόδους που υποστηρίζουν την πολυγλωσσία, την πολυτροπικότητα, τη βιωματική μάθηση και τη συνεργατική παραγωγή, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων παιδιών μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, πόρων και στάσεων που θεμελιώνουν τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη, αφετέρου στη δημιουργία ενός πρότυπου πλαισίου συμπερίληψης.

  Το έργο Δικαιώματα στη γλώσσα μας (ΔίΓλωσμα) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας. Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της ΕΕ, μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος).

 • Αειθαλεία - Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά

  To πρόγραμμα "Αειθαλεία - Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά" υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης την ΕΛΙΞ και εταίρους το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και την OTEAcademy. Το πρόγραμμα προβάλλει την αξία της εθελοντικής προσφοράς για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, προτείνοντας ταυτόχρονα μια συνολική στρατηγική ως προς την διάδοση της. Παράλληλα προσφέρει τα εργαλεία για τη διασύνδεση μεταξύ των ατόμων που θέλουν να συμμετάσχουν και των φορέων και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν θέσεις εθελοντικής προσφοράς.

  Περισσότερα...

 • Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση (ACE Project)

  Το πρόγραμμα "All Children in Education – Όλα τα παιδιά στην Εκπαίδευση" υλοποιείται από την ΕΛΙΞ στην Αττική και την Πελοπόννησο από τον Σεπτέμβριο του 2021 με τη στήριξη και χρηματοδότηση της UNICEF. Αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος «Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιήθηκε από τον Μάρτιο 2019 έως τον Αύγουστο 2021 στην Ελλάδα με την υποστήριξη της UNICEF, του Διεθνούς Oργανισμού Mετανάστευσης (ΔΟΜ) και της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ (DG HOME).

  Περισσότερα...

 • Μη τυπική εκπαίδευση και υποστήριξη για παιδιά, προσφυγές και μετανάστες, στο νέο ΚΥΤ της Λέσβου

  Η ΕΛΙΞ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 ένα νέο πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης για τα 3.000 παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες που μεταφέρθηκαν στο νέο ΚΥΤ της Λέσβου.

  Το πρόγραμμα «Μη τυπική εκπαίδευση και υποστήριξη για παιδιά, προσφυγές και μετανάστες, στο νέο ΚΥΤ της Λέσβου» σχεδιάστηκε ως μια επείγουσα ανταπόκριση στις νέες συνθήκες που δημιουργήσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές στο ΚΥΤ της Μόριας.

  Περισσότερα...

 • Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική Μάθηση και Μη Τυπική Εκπαίδευση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ελλάδα

  Η ΕΛΙΞ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, με την υποστήριξη της UNICEF και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO), την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά, πρόσφυγες και μετανάστες, ηλικίας 3-17 ετών και τους γονείς τους, στην Αττική.

  Το πρόγραμμα στοχεύει, μέσα από ένα πλέγμα εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων, στην καθημερινή υποστήριξη των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των οικογενειών τους, με σκοπό την ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

  Περισσότερα...

 • "Project Yoga", ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλους

  Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία με την Finn Church Aid (FCA), η ΕΛΙΞ ξεκινά το "Project Yoga", ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και για τον ντόπιο πληθυσμό, το οποίο προωθεί την μη τυπική εκπαίδευση ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης και προσωπικής ανάπτυξης.

  Το πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά μαθημάτων γιόγκα για αρχάριους, προκειμένου να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών, προσφέροντας τους ευκαιρίες επικοινωνίας με τον ντόπιο πληθυσμό και ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική και σωματική ευεξία όλων των συμμετεχόντων.

  Περισσότερα...

 • Ποιοτική μάθηση μέσα από τη μη τυπική εκπαίδευση, ενισχυμένη ψυχοκοινωνική υγεία και θετική ενσωμάτωση για παιδιά-πρόσφυγες στην Ελλάδα

  Η ΕΛΙΞ σε συνεργασία με τη Finn Church Aid (FCA) και την Εκκλησία της Σουηδίας και με τη χρηματοδότηση της UNICEF ξεκίνησε τον Οκτώβριο τους 2016, την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά - πρόσφυγες ηλικίας 3-17 ετών που βρίσκονται στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, "Ποιοτική μάθηση μέσα από το παιχνίδι και μη τυπική εκπαίδευση, ενισχυμένη ψυχοκοινωνική υγεία και θετική ενσωμάτωση για παιδιά-πρόσφυγες σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα".

  Στην Αττική το πρόγραμμα αφορά στη δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα, στην Πατησίων (κοντά στην Ομόνοια) και άλλα σημεία της πόλης, που λειτουργούν ως εκπαιδευτικά κέντρα, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία στις δομές φιλοξενίας Δερβενίου (Αλεξύλ) και Καβαλλαρίου (Sinatex), την πόλη της Θεσσαλονίκης και στην Ανατολική Μακεδονία στην Δράμα.

  Περισσότερα...

 • "πάμε Σχολείο!" Δημιουργική Απασχόληση για τα παιδιά προσφύγων

  Με την αυξανόμενη προσφυγική κρίση και λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη διάρκεια παραμονής προσφύγων στη χώρα μας, η ΕΛΙΞ σχεδίασε και ξεκίνησες από τις αρχές Ιουλίου 2016 να υλοποιεί το "πάμε Σχολείο", ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των προσφύγων στον Ελαιώνα με τη συμβολή πιστοποιημένων εκπαιδευτικών και διαμεσολαβητών εμψυχωτών.

  Η δράση έχει αρχικά πιλοτικό χαρακτήρα και θα υλοποιηθεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2016 στο 87o Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά τόσο για δημιουργική απασχόληση όσο και για την εξοικείωσή τους με τον σχολικό χώρο.

  Περισσότερα...

 • Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)"

  Η ΕΛΙΞ συμμετέχει ενεργά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)" με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον Δήμο Αθηναίων, «ΑΘΗΝΑ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».

  Ωφελούμενοι του τρέχοντος Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι άτομα και οικογένειες, τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

  Περισσότερα...

 • Χώρα Νέων - Κέντρο κοινωνικής παρέμβασης και υποστήριξης νέων

  Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με τον τίτλο «ΧΩΡΑ ΝΕΩΝ» για τη λειτουργία και υποστήριξη Κέντρου κοινωνικής παρέμβασης και υποστήριξης εφήβων και μετεφήβων (15 -25 χρόνων).

  Αποστολή του Κέντρου Υποστήριξης Νέων (Κ.Υ.Ν.) είναι η πρόληψη της νεανικής περιθωριοποίησης μέσω της παροχής συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

  Περισσότερα...

 • "Διακοπές στο Σχολείο" - Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

  Η ΕΛΙΞ, αντλώντας από την 25ετή εμπειρία της στο χώρο του εθελοντισμού και του σχεδιασμού/υλοποίησης δράσεων με κοινωνικό αντίκρισμα, δημιούργησε το 2012 ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6 έως 12 ετών με τίτλο "Διακοπές στο Σχολείο".

  Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε αρχικά (το 2012 και 2013) στους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Αμαρουσίου και Πειραιώς, ενώ η ΕΛΙΞ συνέχισε τα επόμενα χρόνια το πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές προκειμένου να καλυφθεί μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία.

  Περισσότερα...

 • "Αυτό το καλοκαίρι είναι δικό μας" - Πρόγραμμα για παιδιά και νέους με αναπηρία

  Η ΕΛΙΞ, με την πολύτιμη υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και σε συνεργασία με τους κατά τόπου Δήμους, ξεκίνησε αρχικά να υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και νέους, που φοιτούν σε ειδικά σχολεία, το καλοκαίρι του 2013.

  Το πρόγραμμα στην συνέχεια έγινε θεσμός και καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών από τα ειδικά σχολεία, από τα τέλη Ιουνίου και για όλο τον Ιούλιο στους δήμους Ελευσίνας και Ευόσμου-Κορδελιού καθώς και των περιοχών γύρω από αυτούς.

  Περισσότερα...

 • Πρόγραμμα Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης παιδιών - “Stepkids”

  Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 το πρόγραμμα Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης παιδιών - “Stepkids” της ΕΛΙΞ στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα.

  Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το “Kreuzberger Kinderstiftung” της Γερμανίας και θα έχει διάρκεια 10 μήνες περίπου.

  Περισσότερα...

 • "Μαθήματα Αλληλεγγύης" από την ΕΛΙΞ, 2012 - 2014

  Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υποστήριξης των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, σε μία εποχή όπου οι αρχές και οι ανθρώπινες αξίες περνούν κρίση, η οργάνωση ΕΛΙΞ, συμβάλλει με ομάδες επιλεγμένων εθελοντών στην λειτουργία επιλεγμένων Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ωφελείας, υποστηρίζοντας το καθημερινό τους έργο.

  Το πρόγραμμα της ΕΛΙΞ "Μαθήματα Αλληλεγγύης" ξεκινησε με την υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως μέρος της τριετούς πρωτοβουλίας του Ιδρύματος, προς ενίσχυση όσων χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας λόγω της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

  Περισσότερα...

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ