ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ

Η ΕΛΙΞ υλοποίησε με επιτυχία το πρόγραμμα «Peace Action Week - Making Change Happen» στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας που συντονίζεται από το CCIVS με τίτλο “Raising Voice – Raising Peace” με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+.

Το σχέδιο αποσκοπούσε όχι μόνο στην οικοδόμηση της ειρήνης και στην ενθάρρυνση της ένταξης των μεταναστών με την αύξηση της διαπολιτισμικής ευαισθησίας, αλλά και στη βελτίωση της ενεργού συμμετοχής και δέσμευσης των νέων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 23 έως 30 Μαρτίου 2017 με τη συμμετοχή 28 νέων από 6 διαφορετικές χώρες και με τη συμμετοχή 7 διαφορετικών εταίρων από όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος ήταν:

 • Να προωθηθεί ο εποικοδομητικός διάλογος μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες είχαν ευκαιρία να μοιραστούν ελεύθερα τις απόψεις τους.
 • Να φέρουν τους συμμετέχοντες σε ενεργό προβληματισμό σχετικά με το θέμα μέσω των μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και της βιωματικής μάθησης.
 • Να προωθηθεί η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των συμμετεχόντων, ενθαρρύνοντάς τους να προσεγγίσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο με ανεκτικότητα και ανοιχτό πνεύμα.
 • Να διευρύνει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες όχι μόνο με φορείς που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και με τους ίδιους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
 • Να ενδυναμωθούν οι συμμετέχοντες - και μέσω αυτών άλλων φορέων στις κοινότητες προέλευσής τους - με την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, ιδίως εκείνων που απαιτούνται για την οργάνωση αποτελεσματικών δράσεων ευαισθητοποίησης, σχεδίων και εκδηλώσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να ενθαρρύνουν οι συμμετέχοντες να αναλάβουν δράση στις χώρες τους.

Το έργο αυτό διαρθρώθηκε σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις και την κατανόησή τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιο συγκεκριμένα για τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, ενώ κατά το δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, να αναπτύξουν και να εκτελέσουν τις δικές τους δράσεις ευαισθητοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του σεμιναρίου υλοποιήθηκε μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην κεντρική πλατεία της Αθήνας, το Σύνταγμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: Εβδομάδα Δράσεων για την Ειρήνη - Κάνε την Αλλαγή να συμβεί-Μάρτιος-2017.

Η Εβδομάδα για την Ειρήνη είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη σύνδεση του εθελοντισμού με την κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων, καθώς και την προώθηση της ειρήνης.

Day 1
DSC_5950-1
DSC_5951-1
DSC_5952-1
DSC_5954-1
DSC_5959-1
DSC_5961-1
DSC_5963-1
DSC_5965-1
DSC_5966-1
IMG_4847-2
DSC_5972-1
IMG_4853
DSC_5976-1
DSC_5984-1
IMG_4863-1
DSC_5985-1-2
DSC_5988-1
IMG_4870-1
IMG_4874-1
DSC_5995-1
IMG_4882-1
IMG_4887-1
DSC_5999-1
IMG_4894-1
DSC_6006-1
IMG_4903-1
DSC_6011-1
IMG_4904-1
IMG_4910-1
IMG_4914-1
IMG_4918-1
IMG_4930-1
DSC_6019-1
IMG_4937-1
IMG_4941-1
IMG_4947-1
IMG_4948-1
day 2
DSC_6021
DSC_6024
DSC_6027
DSC_6032
DSC_6037
DSC_6038
DSC_6039
DSC_6042
DSC_6043
DSC_6053
DSC_6057
DSC_6058
DSC_6062
DSC_6064
DSC_6071
DSC_6074
DSC_6079
DSC_6081
DSC_6088
DSC_6089
DSC_6091
DSC_6093
DSC_6097
DSC_6099
DSC_6100
DSC_6103
DSC_6106
DSC_6108
DSC_6111
DSC_6119
DSC_6120
DSC_6122
DSC_6124
DSC_6128
DSC_6132
DSC_6136
DSC_6138
DSC_6139
DSC_6144
DSC_6145
DSC_6147
DSC_6148
DSC_6156
DSC_6158
DSC_6159
DSC_6161
DSC_6162
DSC_6164
DSC_6168
DSC_6170
DSC_6173
DSC_6176
DSC_6180
DSC_6184
DSC_6187
DSC_6190
DSC_6191
DSC_6193-2
DSC_6195
DSC_6200
DSC_6203
DSC_6205
DSC_6206
DSC_6207
DSC_6211
DSC_6212
DSC_6215
DSC_6216
DSC_6218
DSC_6223
DSC_6225
DSC_6226
DSC_6228
DSC_6231
DSC_6234
DSC_6237
DSC_6241
DSC_6242
DSC_6243
DSC_6247
DSC_6251
DSC_6252
DSC_6254
DSC_6256
DSC_6258
DSC_6259
DSC_6269
DSC_6280
DSC_6281
DSC_6283
DSC_6284
DSC_6295
DSC_6300
DSC_6305
DSC_6306
DSC_6310
DSC_6313
DSC_6317
DSC_6319
DSC_6321
DSC_6327
DSC_6334
DSC_6335
DSC_6336
DSC_6339
DSC_6341
DSC_6344
DSC_6345
DSC_6351
DSC_6355
DSC_6357
DSC_6359
DSC_6362
DSC_6365
DSC_6367
DSC_6370
DSC_6374
DSC_6380
DSC_6381
DSC_6384
DSC_6387
DSC_6388
DSC_6393
DSC_6396
DSC_6398
DSC_6407
DSC_6411
DSC_6414
day 3
DSC_6420
DSC_6422
DSC_6424
DSC_6425
DSC_6429
DSC_6430
DSC_6431
DSC_6433
DSC_6434
DSC_6437
DSC_6442
DSC_6443
DSC_6447
DSC_6450
DSC_6451
DSC_6453
DSC_6457
DSC_6461
DSC_6464
DSC_6464-2
DSC_6468
DSC_6471
DSC_6472
DSC_6472-2
DSC_6474
DSC_6478
DSC_6479
DSC_6481
DSC_6484
DSC_6487
DSC_6489
DSC_6489-2
DSC_6492
DSC_6498
DSC_6502
DSC_6512
DSC_6513
DSC_6514
DSC_6515
DSC_6521
DSC_6522
DSC_6523
DSC_6525
DSC_6526
DSC_6528
DSC_6532
DSC_6536
DSC_6539
DSC_6543
DSC_6546
DSC_6549
DSC_6554
DSC_6556
DSC_6558
DSC_6562
DSC_6564
DSC_6567
DSC_6569
DSC_6571
DSC_6573
DSC_6575
DSC_6576
DSC_6577
DSC_6578
DSC_6579
DSC_6580
DSC_6582
DSC_6583
DSC_6584
DSC_6592
DSC_6593
DSC_6595
DSC_6596
DSC_6597
DSC_6599
DSC_6600
DSC_6603
DSC_6604
DSC_6605
DSC_6606
DSC_6607
DSC_6608
DSC_6609
DSC_6612
DSC_6614
DSC_6616
DSC_6617
DSC_6618
DSC_6621
DSC_6622
DSC_6624
DSC_6626
DSC_6627
DSC_6628
DSC_6629
DSC_6630
DSC_6632
DSC_6633
DSC_6634
DSC_6636
DSC_6637
DSC_6638
DSC_6639
DSC_6640
DSC_6641
DSC_6644
DSC_6645
DSC_6646
DSC_6648
DSC_6649
DSC_6652
DSC_6653
DSC_6655
DSC_6656
DSC_6657
DSC_6658
DSC_6659
DSC_6661
DSC_6662
DSC_6663
DSC_6664
DSC_6666
DSC_6667
DSC_6669
DSC_6672
DSC_6675
DSC_6676
DSC_6677
DSC_6678
DSC_6681
DSC_6682
DSC_6683
DSC_6684
DSC_6687
DSC_6690
day 4
DSC_6692
DSC_6697
DSC_6701
DSC_6703
DSC_6706
DSC_6710
DSC_6713
DSC_6715
DSC_6725
DSC_6726
DSC_6730
DSC_6732
DSC_6733
DSC_6735
DSC_6736
DSC_6738
DSC_6741
DSC_6745
DSC_6746-2
DSC_6748
DSC_6750
DSC_6754
DSC_6755
DSC_6756
DSC_6758
DSC_6762
DSC_6764
DSC_6768
DSC_6771
DSC_6772
DSC_6773
DSC_6774
DSC_6777
DSC_6780
DSC_6782
DSC_6784
DSC_6789
DSC_6791
DSC_6792
DSC_6793
DSC_6794
DSC_6795
DSC_6796
DSC_6799
DSC_6801
DSC_6802
DSC_6803
DSC_6804
DSC_6805
DSC_6806-2
DSC_6808
DSC_6811
DSC_6813
DSC_6814
DSC_6816
DSC_6818
DSC_6819
DSC_6820
DSC_6822
DSC_6825
DSC_6827
DSC_6829
DSC_6830
DSC_6832
DSC_6834
DSC_6836
DSC_6840
day 5
DSC_6849
DSC_6851
DSC_6852
DSC_6855
DSC_6858
DSC_6859
DSC_6865
DSC_6868
DSC_6869
DSC_6871
DSC_6873
DSC_6876
DSC_6885
DSC_6889
DSC_6890
DSC_6892
DSC_6893
DSC_6896
DSC_6899
DSC_6901
DSC_6905
DSC_6910
DSC_6911
DSC_6914
DSC_6917
DSC_6922
DSC_6925
DSC_6927
DSC_6931
DSC_6932
DSC_6933
DSC_6937
DSC_6938
DSC_6939
DSC_6941
DSC_6944
DSC_6945
DSC_6948
DSC_6953
DSC_6957
DSC_6960
DSC_6966
DSC_6967
DSC_6968
DSC_6971
DSC_6977
DSC_6978
DSC_6979
DSC_6980
DSC_6982
DSC_6983
DSC_6984
DSC_6985
DSC_6985-2
DSC_6986
DSC_6987
DSC_6990
DSC_6993
DSC_6995
DSC_6997
DSC_6998
DSC_6999
DSC_7002
DSC_7004
DSC_7008
DSC_7011
DSC_7012
DSC_7014
DSC_7016
DSC_7018
DSC_7019
DSC_7023
DSC_7026
DSC_7030
DSC_7034
DSC_7035
DSC_7036
DSC_7037
DSC_7038
DSC_7040
DSC_7041
DSC_7045
DSC_7047
DSC_7048
DSC_7049
DSC_7051
DSC_7053
DSC_7056
DSC_7059
DSC_7060
DSC_7064
DSC_7066
DSC_7067
DSC_7070
DSC_7071
DSC_7077
DSC_7081
DSC_7082
DSC_7083
DSC_7085
DSC_7089
DSC_7091
DSC_7092
DSC_7093
DSC_7095
DSC_7096
DSC_7100
DSC_7102
DSC_7105
day 6!
DSC_7259
DSC_7257
DSC_7255
DSC_7253
DSC_7252
DSC_7248
DSC_7247
DSC_7245
DSC_7244
DSC_7241
DSC_7240
DSC_7238
DSC_7236
DSC_7235
DSC_7233
DSC_7232
DSC_7231
DSC_7107
 • Day 1
 • DSC_5950-1
 • DSC_5951-1
 • DSC_5952-1
 • DSC_5954-1
 • DSC_5959-1
 • DSC_5961-1
 • DSC_5963-1
 • DSC_5965-1
 • DSC_5966-1
 • IMG_4847-2
 • DSC_5972-1
 • IMG_4853
 • DSC_5976-1
 • DSC_5984-1
 • IMG_4863-1
 • DSC_5985-1-2
 • DSC_5988-1
 • IMG_4870-1
 • IMG_4874-1
 • DSC_5995-1
 • IMG_4882-1
 • IMG_4887-1
 • DSC_5999-1
 • IMG_4894-1
 • DSC_6006-1
 • IMG_4903-1
 • DSC_6011-1
 • IMG_4904-1
 • IMG_4910-1
 • IMG_4914-1
 • IMG_4918-1
 • IMG_4930-1
 • DSC_6019-1
 • IMG_4937-1
 • IMG_4941-1
 • IMG_4947-1
 • IMG_4948-1
 • day 2
 • DSC_6021
 • DSC_6024
 • DSC_6027
 • DSC_6032
 • DSC_6037
 • DSC_6038
 • DSC_6039
 • DSC_6042
 • DSC_6043
 • DSC_6053
 • DSC_6057
 • DSC_6058
 • DSC_6062
 • DSC_6064
 • DSC_6071
 • DSC_6074
 • DSC_6079
 • DSC_6081
 • DSC_6088
 • DSC_6089
 • DSC_6091
 • DSC_6093
 • DSC_6097
 • DSC_6099
 • DSC_6100
 • DSC_6103
 • DSC_6106
 • DSC_6108
 • DSC_6111
 • DSC_6119
 • DSC_6120
 • DSC_6122
 • DSC_6124
 • DSC_6128
 • DSC_6132
 • DSC_6136
 • DSC_6138
 • DSC_6139
 • DSC_6144
 • DSC_6145
 • DSC_6147
 • DSC_6148
 • DSC_6156
 • DSC_6158
 • DSC_6159
 • DSC_6161
 • DSC_6162
 • DSC_6164
 • DSC_6168
 • DSC_6170
 • DSC_6173
 • DSC_6176
 • DSC_6180
 • DSC_6184
 • DSC_6187
 • DSC_6190
 • DSC_6191
 • DSC_6193-2
 • DSC_6195
 • DSC_6200
 • DSC_6203
 • DSC_6205
 • DSC_6206
 • DSC_6207
 • DSC_6211
 • DSC_6212
 • DSC_6215
 • DSC_6216
 • DSC_6218
 • DSC_6223
 • DSC_6225
 • DSC_6226
 • DSC_6228
 • DSC_6231
 • DSC_6234
 • DSC_6237
 • DSC_6241
 • DSC_6242
 • DSC_6243
 • DSC_6247
 • DSC_6251
 • DSC_6252
 • DSC_6254
 • DSC_6256
 • DSC_6258
 • DSC_6259
 • DSC_6269
 • DSC_6280
 • DSC_6281
 • DSC_6283
 • DSC_6284
 • DSC_6295
 • DSC_6300
 • DSC_6305
 • DSC_6306
 • DSC_6310
 • DSC_6313
 • DSC_6317
 • DSC_6319
 • DSC_6321
 • DSC_6327
 • DSC_6334
 • DSC_6335
 • DSC_6336
 • DSC_6339
 • DSC_6341
 • DSC_6344
 • DSC_6345
 • DSC_6351
 • DSC_6355
 • DSC_6357
 • DSC_6359
 • DSC_6362
 • DSC_6365
 • DSC_6367
 • DSC_6370
 • DSC_6374
 • DSC_6380
 • DSC_6381
 • DSC_6384
 • DSC_6387
 • DSC_6388
 • DSC_6393
 • DSC_6396
 • DSC_6398
 • DSC_6407
 • DSC_6411
 • DSC_6414
 • day 3
 • DSC_6420
 • DSC_6422
 • DSC_6424
 • DSC_6425
 • DSC_6429
 • DSC_6430
 • DSC_6431
 • DSC_6433
 • DSC_6434
 • DSC_6437
 • DSC_6442
 • DSC_6443
 • DSC_6447
 • DSC_6450
 • DSC_6451
 • DSC_6453
 • DSC_6457
 • DSC_6461
 • DSC_6464
 • DSC_6464-2
 • DSC_6468
 • DSC_6471
 • DSC_6472
 • DSC_6472-2
 • DSC_6474
 • DSC_6478
 • DSC_6479
 • DSC_6481
 • DSC_6484
 • DSC_6487
 • DSC_6489
 • DSC_6489-2
 • DSC_6492
 • DSC_6498
 • DSC_6502
 • DSC_6512
 • DSC_6513
 • DSC_6514
 • DSC_6515
 • DSC_6521
 • DSC_6522
 • DSC_6523
 • DSC_6525
 • DSC_6526
 • DSC_6528
 • DSC_6532
 • DSC_6536
 • DSC_6539
 • DSC_6543
 • DSC_6546
 • DSC_6549
 • DSC_6554
 • DSC_6556
 • DSC_6558
 • DSC_6562
 • DSC_6564
 • DSC_6567
 • DSC_6569
 • DSC_6571
 • DSC_6573
 • DSC_6575
 • DSC_6576
 • DSC_6577
 • DSC_6578
 • DSC_6579
 • DSC_6580
 • DSC_6582
 • DSC_6583
 • DSC_6584
 • DSC_6592
 • DSC_6593
 • DSC_6595
 • DSC_6596
 • DSC_6597
 • DSC_6599
 • DSC_6600
 • DSC_6603
 • DSC_6604
 • DSC_6605
 • DSC_6606
 • DSC_6607
 • DSC_6608
 • DSC_6609
 • DSC_6612
 • DSC_6614
 • DSC_6616
 • DSC_6617
 • DSC_6618
 • DSC_6621
 • DSC_6622
 • DSC_6624
 • DSC_6626
 • DSC_6627
 • DSC_6628
 • DSC_6629
 • DSC_6630
 • DSC_6632
 • DSC_6633
 • DSC_6634
 • DSC_6636
 • DSC_6637
 • DSC_6638
 • DSC_6639
 • DSC_6640
 • DSC_6641
 • DSC_6644
 • DSC_6645
 • DSC_6646
 • DSC_6648
 • DSC_6649
 • DSC_6652
 • DSC_6653
 • DSC_6655
 • DSC_6656
 • DSC_6657
 • DSC_6658
 • DSC_6659
 • DSC_6661
 • DSC_6662
 • DSC_6663
 • DSC_6664
 • DSC_6666
 • DSC_6667
 • DSC_6669
 • DSC_6672
 • DSC_6675
 • DSC_6676
 • DSC_6677
 • DSC_6678
 • DSC_6681
 • DSC_6682
 • DSC_6683
 • DSC_6684
 • DSC_6687
 • DSC_6690
 • day 4
 • DSC_6692
 • DSC_6697
 • DSC_6701
 • DSC_6703
 • DSC_6706
 • DSC_6710
 • DSC_6713
 • DSC_6715
 • DSC_6725
 • DSC_6726
 • DSC_6730
 • DSC_6732
 • DSC_6733
 • DSC_6735
 • DSC_6736
 • DSC_6738
 • DSC_6741
 • DSC_6745
 • DSC_6746-2
 • DSC_6748
 • DSC_6750
 • DSC_6754
 • DSC_6755
 • DSC_6756
 • DSC_6758
 • DSC_6762
 • DSC_6764
 • DSC_6768
 • DSC_6771
 • DSC_6772
 • DSC_6773
 • DSC_6774
 • DSC_6777
 • DSC_6780
 • DSC_6782
 • DSC_6784
 • DSC_6789
 • DSC_6791
 • DSC_6792
 • DSC_6793
 • DSC_6794
 • DSC_6795
 • DSC_6796
 • DSC_6799
 • DSC_6801
 • DSC_6802
 • DSC_6803
 • DSC_6804
 • DSC_6805
 • DSC_6806-2
 • DSC_6808
 • DSC_6811
 • DSC_6813
 • DSC_6814
 • DSC_6816
 • DSC_6818
 • DSC_6819
 • DSC_6820
 • DSC_6822
 • DSC_6825
 • DSC_6827
 • DSC_6829
 • DSC_6830
 • DSC_6832
 • DSC_6834
 • DSC_6836
 • DSC_6840
 • day 5
 • DSC_6849
 • DSC_6851
 • DSC_6852
 • DSC_6855
 • DSC_6858
 • DSC_6859
 • DSC_6865
 • DSC_6868
 • DSC_6869
 • DSC_6871
 • DSC_6873
 • DSC_6876
 • DSC_6885
 • DSC_6889
 • DSC_6890
 • DSC_6892
 • DSC_6893
 • DSC_6896
 • DSC_6899
 • DSC_6901
 • DSC_6905
 • DSC_6910
 • DSC_6911
 • DSC_6914
 • DSC_6917
 • DSC_6922
 • DSC_6925
 • DSC_6927
 • DSC_6931
 • DSC_6932
 • DSC_6933
 • DSC_6937
 • DSC_6938
 • DSC_6939
 • DSC_6941
 • DSC_6944
 • DSC_6945
 • DSC_6948
 • DSC_6953
 • DSC_6957
 • DSC_6960
 • DSC_6966
 • DSC_6967
 • DSC_6968
 • DSC_6971
 • DSC_6977
 • DSC_6978
 • DSC_6979
 • DSC_6980
 • DSC_6982
 • DSC_6983
 • DSC_6984
 • DSC_6985
 • DSC_6985-2
 • DSC_6986
 • DSC_6987
 • DSC_6990
 • DSC_6993
 • DSC_6995
 • DSC_6997
 • DSC_6998
 • DSC_6999
 • DSC_7002
 • DSC_7004
 • DSC_7008
 • DSC_7011
 • DSC_7012
 • DSC_7014
 • DSC_7016
 • DSC_7018
 • DSC_7019
 • DSC_7023
 • DSC_7026
 • DSC_7030
 • DSC_7034
 • DSC_7035
 • DSC_7036
 • DSC_7037
 • DSC_7038
 • DSC_7040
 • DSC_7041
 • DSC_7045
 • DSC_7047
 • DSC_7048
 • DSC_7049
 • DSC_7051
 • DSC_7053
 • DSC_7056
 • DSC_7059
 • DSC_7060
 • DSC_7064
 • DSC_7066
 • DSC_7067
 • DSC_7070
 • DSC_7071
 • DSC_7077
 • DSC_7081
 • DSC_7082
 • DSC_7083
 • DSC_7085
 • DSC_7089
 • DSC_7091
 • DSC_7092
 • DSC_7093
 • DSC_7095
 • DSC_7096
 • DSC_7100
 • DSC_7102
 • DSC_7105
 • day 6!
 • DSC_7259
 • DSC_7257
 • DSC_7255
 • DSC_7253
 • DSC_7252
 • DSC_7248
 • DSC_7247
 • DSC_7245
 • DSC_7244
 • DSC_7241
 • DSC_7240
 • DSC_7238
 • DSC_7236
 • DSC_7235
 • DSC_7233
 • DSC_7232
 • DSC_7231
 • DSC_7107
 • greece INEDIVIM logo erasmus plus logo

  Σχετικά Άρθρα

  Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

  Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
  Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ