WORKCAMPS

Η λίστα που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι ιδιαίτερη, γιατί περιλαμβάνει 25 προτάσεις για προγράμματα εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό, όλα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε την επιστροφή χρημάτων για την κάλυψη σημαντικού ή και όλου του κόστος έξοδων ταξιδιού και ιδιωτικής ασφάλισης.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ουγγαρία, Φινλανδία και Τσεχία, και τα είδη εργασίας ποικίλουν, καθώς θα βρείτε προγράμματα με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακαίνιση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη φεστιβάλ, αλλά και κοινωνικά προγράμματα με ΑμεΑ, με πρόσφυγες σε κέντρα ασύλου και εκπαιδευτικά προγράμματα με παιδιά.

Διαλέξτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει και δηλώστε συμμετοχή!

Γαλλία
1) CONCF-182-ESC, LINIERES - LIVE AN INCREDIBLE HUMAN AND MUSICAL ADVENTURE! , FEST CULT, 03/07/20 - 24/07/20, 18-30.
This cultural project is perfect for young people fond of or curious about, classical music! Volunteers will support the implementation of a cultural project developed by two musicians and directors committed to making classical music culture more accessible by producing an Opera in the countryside. This year an Offenbach Opera will be performed, “Les Contes d’Hoffmann”. Participate in every step of this collective and cultural project, by creating sets, looking for accessories, discovering the work of a lighting engineer and a dressmaker, assisting the preparation of meals, helping with logistics, and maybe even by taking a small part during the show!

2) CONCF-002-ESC, UFCV 2 - FRAYSE TOCH FESTIVAL, FEST CULT, 06/07/20 - 23/07/20, 18-30.
Support the implementation of a youth festival focusing on innovation, creation and animation in Fargues-Saint-Hilaire, close to Bordeaux! You will take part in the setting up of the festival and the creation of animations. The theme of these workshops is the promotion of European mobility. At the end of the festival, you will help with closing and dismantling it. The region offers you the opportunity to discover its vineyards and the beauty of its castles, abbeys and churches. If you wish, you can discover the Bordeaux region through numerous walks, the city is classified as a UNESCO World Heritage Centre.

3) CONCF-275-ESC, GRENOBLE (SOLIDAR’ETE GRENOBLE), SOCI, 10/07/20 - 31/07/20, 18-30.
This great project is located in Grenoble, a dynamic, ecological and supportive city. If you are able to ride a bike and are sensitive to social action, this workcamp is for you! Supported by the city of Grenoble, citizens’ initiatives are regularly organized by inhabitants in order to forge social, intergenerational and intercultural links. These projects are an opportunity to embellish the city, create events for different audiences, organize festive events... Come and join the collective of committed citizens and participate in various projects of general interest that will allow you to discover the solidarity network of Grenoble!

4) CONCF-038-ESC, BELLERIVE-SUR-ALLIER, DISA MANU, 04/08/20 - 21/08/20, 18-30.
During this workcamp you will work with mentally disabled adults in a residence that hosts them, in order to revitalize the residence’s green area, hence directly contributing to the improvement of residents’ living environment. Your mission will be to build a sensory path in the garden and raised planters. Indeed, residents wish to grow their own vegetables. Apart from being great fun, the pathway is a therapeutic aid for people with disabilities.

5) CONCF-007-ESC, ST CAPRAIS 1 - REFURBISHMENT AT CONCORDIA, RENO CONS, 05/08/20 - 26/08/20, 18-30.
6) CONCF-010-ESC, ST CAPRAIS 2 - REDEVELOPMENT AT CONCORDIA, RENO CONS, 02/09/20 - 23/09/20, 18-30.
By participating in the project “St Caprais”, running in two different periods, you will support the work of a local association, by helping it to renovate the Volunteers House and doing some work in the garden. You will be in Saint-Caprais-de-Bordeaux in Entre-Deux-Mers, close to Bordeaux.

7) SJ/ESC16, BACK TO THE FUTURE, RENO, 04/07/20 - 25/07/20, 18-90.
Do you want to travel back in time? Do you feel like reconnecting with nature, endless open fields, and core values? Come to village of Sorbier where, together with a group of international volunteers, you will take part in the creation of an outdoor museum! The region is perfect for people who love hiking, with amazing views of historical monuments.

8) SJ/ESC34, ROOF & AMP; ROLL 1, RENO ENVI, 08/07/20 - 29/07/20, 18-90.
Participating in eco-construction work on a mountain cottage at the heart of an idyllic mountain landscape, does that sound interesting? If your answer is yes, join us! Le Hameau de Vaunieres, 6 km from the village St Julien en Beauchene, is 23km away from the main city, Veynes.

9) SJ/ESC41, BE THE CHANGE, RENO, 25/07/20 - 15/08/20, 18-30.
The goal of this project is to give participants the opportunity to leave the world of consumerist fashion and work with local associations that value human interaction. You will become familiar with stonecutting and traditional masonry techniques and repair the walls that surround the association’s premises. The workcamp will take place in the village Combeaufontaine, 10 minutes from Vesoul. You will discover the region and meet the different associations that are involved in ecological work.

10) SJ/ESC55, A SECOND LIFE FOR THE WATER MILL, RENO, 05/08/20 - 26/08/20, 18-30.
Volunteers will maintain and restore the facilities of a water mill, by using traditional masonry techniques in Saint-Maixent, 20 km north of Niort. In their free time, they will explore the region.

11) SJ/ESC67, SAINT-PIERRE CHURCH, RENO, 05/09/20 - 26/09/20, 18-30.
Through the implementation of this project, the village of La Ferte-Alais will celebrate its local heritage, engage local youth, and inject some vibrancy into the community. Saint-Pierre church is an old chapel located in the town center. Here, you will build a wall that will make the access to the courtyard and the church more easily accessible for local population.

12) SJ/ESC75, SAVE A LISTED MONUMENT, RENO, 08/09/20 - 29/09/20, 18-30.
Participate in the renovation project of a medieval church in a magnificent village on the banks of a river in the South of France, at the heart of the French countryside! You will be in Laguépie, 100 km away from Toulouse. In your free time, you will have the chance to attend local festivities (performances, concerts), explore nature and cultural heritage, go swimming or walking, and much more.

Βέλγιο
13) CBB10ESC, FEDASIL RIXENSART, SOCI KIDS REFU, 05/07/20 - 25/07/20, 18-30
In this project, volunteers will give a hand to the animation team working at the Rixensart Asylum Seekers Centre. Here, volunteers will prepare various recreational activities for asylum seekers, children and adults. Some indoor painting or maintenance of the park will be done. The Rixensart Asylum Seekers Centre accommodates people or families who have asked for asylum in Belgium, come from a large variety of countries, such as Syria, Iraq, Iran, Congo and so on.

14) CBB11ESC, FEDASIL SUGNY, SOCI MANU, 25/07/20 - 08/08/20, 18-30.
By volunteering in this project, which is also taking place in an Asylum Seekers Centre, you are actively helping the centre to welcome people that are coming from a wide variety of difficult situations and to take care of them while they are waiting for a response to their asylum request. Each morning volunteers and residents will paint together the rooms in one of the buildings and will create a graffiti art piece. There will be some outdoor and logistic tasks, such as sorting clothes that have been donated, preparing arrival kits for the new residents, etc. Afternoons will be dedicated to organizing leisure activities with residents and especially with youngsters and kids.
Read the experience of Georgios, who went to the same project last year!

15) CBB12ESC, FEDASIL JUMET CHARLEROI, SOCI MANU, 08/08/20 - 22/08/20, 18-30.
As the previous workcamp, also this one will give volunteers the opportunity to be active in an asylum seeker centre, and specifically at the Jumet Charleroi Asylum Seeker Centre. The project is based on the encounter between the volunteers and the residents of the centre, work will mostly involve manual outdoor tasks, such as creating a vegetable garden or other gardening tasks.

Ιταλία
16) LUNAR20/ESC, MARSICAMP, RENO MANU ART, 15/07/20 - 01/08/20, 18-30.
This lovely project will take place in Carsoli, a small town 60 km from Rome in a beautiful region called Abruzzo. The international team of volunteers will do minor maintenance work (painting of railings, street furniture) in order to regenerate one or more public areas, trying to introduce some artistic elements. They will also participate in the organization of a day of (inter)cultural events.

17) LUNAR33/ESC, INCLUSIVE SUMMER, Civita Castellana, SOCI DISA MANU, 21/08/20 - 05/09/20, 18-30.
This beautiful project will take place in a center which hosts adults with varying degrees of disability. Volunteers will work side by side with disabled people, in order to maintain and redecorate the social garden and the service structures together. Furthermore, volunteers will accompany them in summer outings in the territory, as well as organize thematic evenings. These activities will culminate in a great open-air party with the whole local community to celebrate the cohesion with the associations and citizens of Civita Castellana, a small town in the province of Viterbo (one hour from Rome), a place rich in history and natural beauty. Read the experience of Katerina, who went to the same project in 2017!

Ουγγαρία
18) EGY-20-10-ESC, GARDEN OF SOLIDARITY, ENVI MANU CULT, 31/07/20 - 15/08/20, 18-30.
Volunteers will do gardening activities in an organic fruit and vegetable garden located in the village of Zsámbék, about 50 km from Budapest, which is committed to spread interest in environmentally conscious farming. Volunteers will do harvesting, weeding, planting, watering and minor infrastructure repair; they will learn about organic gardening and traditional tools and methods; and they will assist with the organization of a one-day traditional Hungarian festival.

19) EGY-20-11-ESC, YOUTH OF SZECSENY, KIDS, 31/07/20 - 15/08/20, 18-30.
A team of 11 international volunteers will live and work together for 15 days, to lead non-formal education sessions in English for local youth and children. In the first week of the project, they will organize free time activities for kids. During the second week, they will visit every day the local after-school clubs and organize activities for kids, such as creative workshops, outdoor activities, games etc. The workcamp is located in Nógrád county, in the north of Hungary. This region is one of the poorest in Hungary, but it has many cultural villages, the most famous is Holloko which is listed as a Unesco World Heritage.

20) EGY-20-12-ESC, THE GREAT YONDER 2020, FEST CULT, 02/08/20 - 17/08/20, 18-30.
If you participate in this lovely project, you will be a volunteer in a local festival called “The Great Yonder whose host is a Dutch-Hungarian organization which is turning Bedepuszta, the little abandoned village where the festival takes place, into a cultural hub in the countryside, using only green solutions. Indeed, the festival is a part of a wider cultural project aiming at enhancing local territory.

Φινλανδία
21) ALLI13ESC, SKATEBOARDING FOR EQUALITY, Helsinki, CULT, 01/07/20 - 16/07/20, 18-30.
If you are passionate about skateboarding, this is the project for you, because you will support the work of the “Girls&Women skateboard association TRL” which promotes gender equality in sports and creates safe spaces where its members can skateboard, meet others, develop and share skills regardless of gender, sexual orientation and background. You will take part in many varied activities, for example organizing various events and workshops for local youngsters in order to spread the message of equal and non- discriminating leisure activities, and you will maintain skate parks. You will participate in discussions and activities linked to gender equality, discrimination in sports and in urban spaces, and you will assist with the implementation of a little skateboarding event.

22) ALLI20ESC, YOUTH & PEACE, Punkaharju, EDU, 02/08/20 - 17/08/20, 18 - 30.
By participating in this project, you will support the work of a folk high school which hosts vulnerable target groups, such as students with special needs and young asylum seekers. The school surroundings need maintaining, so you will work with seasonal tasks, indoors and outdoors. During the camp you will learn about peace in everyday life through non-formal learning activities, such as games, workshops and discussions on how young people can promote peace at all levels of society. Join the project and become a peace messenger by spreading the word about the crucial role of youth participation in promoting peaceful societies! The workcamp is located in beautiful Punkaharju, eastern Finland, four hours by train from Helsinki.

Τσεχία
23) SDA H02ESC, HARTENBERG CASTLE, RENO, 18/07/20 - 01/08/20, 18-99.
Help to renovate a castle in Western Bohemia! Meet the local community, learn about the history of the castle, social and cultural projects, get to know the region and its history! The castle ruin is situated in a tiny village in Western Bohemia, immersed in a beautiful natural environment.

24) SDA H03ESC, GRABSTEJN CASTLE II, RENO ENVI, 05/08/20 - 19/08/20, 18-99.
By participating in this project, you will help local staff to maintain the park and the surroundings of a former medieval castle, for instance by maintaining paths and roads, removing invasive plants, etc. You will learn more about the castle and its park through a guided tour around the castle, and there will be the opportunity to organize a community dinner with local guides. The castle is located in a beautiful mountainous countryside which is perfect for hiking. In your free time, you can go hiking in the beautiful hilly countryside surrounding the castle and climb the famous mountain Jested, but you can also visit Liberec, the nearest city.

25) SDA H04ESC, VESELI CASTLE, RENO ENVI, 09/08/20 - 23/08/20, 18-99.
This project is also dedicated to renovation work at a castle site, at the park and inside the building. There will be a study part, during which there will be a presentation of the castle and its troubled history, an excursion to Klatovy underground, you will learn about the history of the region, meet locals during a music evening at the castle, etc. During free time volunteers will do a trip to Chodsko region and participate in a local festival at the lovely town Domažlice.

Διαδικασία συμμετοχής

  • Σημείωσε τον κωδικό του προγράμματος που σε ενδιαφέρει (π.χ. SDA H04ESC ή CONCF-182-ESC)
  • Άνοιξε την αίτηση συμμετοχής πατώντας εδώ.
  • Συμπληρώνοντας την αίτηση, στο πλαίσιο της φόρμας με τίτλο «Projects» και συγκεκριμένα στο πεδίο «*1. CHOICE» βάλε τον κωδικό της πρώτης επιλογής που σημείωσες. Σε συνέχεια, αν σε ενδιαφέρουν και άλλες εναλλακτικές επιλογές, ενώ έχεις κρατήσει τους αντίστοιχους κωδικούς προγραμμάτων, γράψε το σχετικό κωδικό του δευτέρου προγράμματος στο πεδίο «2. CHOICE» ακολουθώντας το κριτήριο της σειράς προτεραιότητας.

Σχετικά Άρθρα

Copyright © 2013 ΕΛΙΞ Προγραμματα Εθελοντικης Εργασιας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.     [Όροι Χρήσης]

Υποστήριξε την ΕΛΙΞ
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την πολιτική cookies. Συμφωνώ